Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać od 16 maja do 20 czerwca br. do godz. 15.00 w rekrutacji elektronicznej www.e-omikron.pl.

Kopie wniosku wprowadzonego przez kandydata do systemu rekrutacyjnego podpisaną przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna  należy złożyć w szkole   (w formie papierowej). Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie kryterium.