Sesja Ekologiczna 2016 – Sozologia czy ekologia?

Zgodnie z coroczną tradycją naszej szkoły, na wiosnę podczas Sesji Ekologicznych rozważamy zagadnienia o tematyce przyrodniczej. W tym roku w dniu  6 czerwca wspólnie z uczniami krzeszowickiego Gimnazjum poszerzaliśmy naszą wiedzę na temat różnorodnych form ochrony przyrody. Dlaczego?

Bo wydawałoby się, że wszyscy jesteśmy ekologami, jesteśmy ekologiczni, a jednak dla określenia działań z zakresu ochrony przyrody i środowiska powstała specjalna dziedzina nauki – sozologia.

Dlatego już tematem tegorocznej sesji „Sozologia czy ekologia ?” jako organizatorzy chcieliśmy skłonić zebranych do zastanowienia.

Pretekstem naszego spotkania był obchodzony 24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych, nawiązaliśmy także do daty 5 czerwca, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Przyrody, by zwrócić uwagę na mnogość ekologicznych świąt. Cóż z tego skoro w powszechnej świadomości wszystkie działania z kontekstem przyrodniczym zyskują nie zupełnie słusznie jedną „przylepkę” – ekologiczne.

Roli prowadzących w tym roku podjęły się uczennice klasy Ib: Katarzyna Czerwonka, Wiktoria Gaj, Aleksandra Sudoł, Natalia Jaros, Weronika Porębska i Daniela Rudel.

Spotkanie składało się z trzech części, w pierwszej uczennice zaprezentowały przygotowane, bogate w fotografie prezentacje na temat różnorodnych form ochrony w Polsce i na Świecie. Co najważniejsze wyjaśniły znaczenie nadużywanego powszechnie pojęcia ekologia oraz wskazały dziedzinę nauk przyrodniczych zajmującą się ochroną przyrody i środowiska – sozologię.

Następnie w części drugiej przed zgromadzonymi wystąpił Pan Marek Pacek – Komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Krzeszowice, który opowiedział o celach pracy leśników, scharakteryzował najbliższe lasy oraz zlokalizował nam różnorodne formy ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu. Mówił o parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz obszarach Natura 2000, jednak to co najcenniejsze swoją prelekcję wzbogacił anegdotami o egoistycznej natrze ludzkiej, która zmniejsza różnorodność biologiczną w przyrodzie.

W części trzeciej wyłonieni reprezentanci klas: Ia, Ib, IIa oraz przybyłych z Gimnazjum gości uczestniczyli jednocześnie w:

  • Quizie wiedzy na temat Parków Narodowych w Polsce
  • Zabawie ekologicznej, której celem było przygotowanie, z powszechnie znanych produktów wtórnych przebrania promującego wybrany park narodowy.

W gwarnej, swobodniejszej atmosferze, przy muzyce i pięknych obrazach przyrody polskiej z teledysku Katarzyny Nosowskiej „O lesie” , promującego projekt Natura 2000, miło przeszliśmy do podsumowania quizu i prezentacji przebrań. W finale na miejscu prowadzących stanęli rozbawieni: przebrany bociek, łoś oraz wizerunek nietoperza na plakacie. Oczywiście nie było przegranych, każdy uczestnik quizu i zabawy otrzymał słodki i praktyczny upominek, bo wygrywa każdy kto świadomie wzbogaca swją wiedzę i kreatywnie podchodzi do stawianych mu zadań.