Zakończenie roku szkolnego 2014/15 w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach

26 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14. Słoneczna, prawdziwie wakacyjna pogoda pozwoliła, aby to ostatnie w mijającym roku spotkanie zaproszonych gości, grona pedagogicznego i uczniów odbyło się na dziedzińcu przed budynkiem szkolnym.

W części oficjalnej jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły, pani Alicja Milczarek, która podziękowała wszystkim za zaangażowanie, a następnie wręczyła nagrody najzdolniejszym i najbardziej zaangażowanym w życie szkoły uczniom. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, pan Arkadiusz Buliński. Jeszcze tylko życzenia i podziękowania od młodzieży złożone na ręce pani dyrektor i mogliśmy przejść do krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas IIa I IIb pod patronatem pani Alicji Mosur . Po zakończeniu części oficjalnej  młodzież udała się do sal lekcyjnych na ostatnie w tym roku szkolnym  spotkania z wychowawcami, aby z ich rąk przyjąć świadectwa szkolne. Potem pozostało już tylko cieszyć się z nadchodzących wakacji.

Wszystkim życzymy udanego odpoczynku!