Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Skąd taka data? Otóż, tego dnia 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na temat Zasad Tolerancji, w której stwierdza się między innymi, „że tolerancja to szacunek i uznanie dla bogatej różnorodności kultur naszego świata, naszych form ekspresji i sposobów bycia człowiekiem.”(za: https://www.un.org/en/observances/tolerance-day)

Dlaczego powinniśmy pamiętać o tym dniu? Jak czytamy na stronie ONZ: „ Edukacja na rzecz tolerancji powinna mieć na celu przeciwdziałanie wpływom, które prowadzą do strachu i wykluczenia innych, a także powinna pomóc młodym ludziom w rozwijaniu zdolności do niezależnego osądu, krytycznego myślenia i rozumowania etycznego”.

Uczniowie naszej szkoły chętnie wypowiedzieli się, czym jest dla nich tolerancja i jak powinniśmy przeciwdziałać nietolerancji.

Izabela:

We współczesnym świecie słowo tolerancja jest używane niemalże na każdym kroku, coraz więcej się o niej słyszy. Ludzie w wielu sytuacjach do niej nawiązują, ale zastanówmy się czy wszyscy mają świadomość tego co ona tak właściwie oznacza i czego dotyczy?

Samo słowo tolerancja odnosi się do poszanowania odmienności. Jest to szacunek do czyichś poglądów, wiary czy uczyć. Tolerancja jest wyrozumiałością dla postępowań odmiennych od naszych, zgodą na wyznawanie poglądów, z którymi się nie zgadzamy. Tolerować możemy jedynie coś, co jest sprzeczne z naszym zdaniem.

Dla mnie tolerancja jest czymś koniecznym do funkcjonowania w społeczeństwie. To dzięki niej osoby o różnych poglądach mogą żyć ze sobą w zgodzie. Zawsze znajdzie się ktoś kto ma zdanie inne od naszego, ale należy to uszanować. Wiele osób nie rozumie cudzych uczuć czy wiary, wydają się im one niewłaściwe. Jednak należy się zastanowić, co tak właściwie czuje ktoś inny, postawić się na jego miejscu. Druga osoba swoje zdanie będzie uważała za prawidłowe i logiczne, w taki sam sposób my będziemy odbierać swoje idee. Czy w takim przypadku warto krytykować i zmuszać innych do zmiany poglądów, tylko ze względu na swoje własne? Każdy ma prawo decydować o sobie, więc nikt nie powinien się temu sprzeciwiać.

Żyjemy w społeczeństwie, które się rozwija i teraz jest znacznie bardziej tolerancyjne niż kiedyś. To jednak nie zmienia faktu, że dalej mamy do czynienia z nietolerancją. Możemy zauważyć, że mimo tak dużego postępu ludzie wciąż są uprzedzeni do odmiennych zachowań lub innego wyglądu. Niektórzy nie potrafią zrozumieć drugiego człowieka i są wobec niego wrogo nastawieni. Przejawy nietolerancji mogą nieść za sobą wiele przykrych konsekwencji. Jak zapobiec nietolerancji? Czy można coś z nią zrobić?

Osoba uprzedzona, nietolerancyjna, przed krytykowaniem czy wysuwaniem jakichś wniosków powinna zastanowić się, co czuje druga osoba. Najpierw trzeba zacząć od próby zrozumienia jej. Należy pomyśleć o tym, czy osoba ta miała wybór, czy sprawa, z którą się nie zgadzamy jest od niej zależna. Kolor skóry, orientacja seksualna czy niepełnosprawność, nie jest wyborem. Zastanówmy się więc, czy nietolerancja w takim przypadku cokolwiek zmieni .

My, jako społeczeństwo, też możemy przeciwdziałać nietolerancji. W przypadku kiedy zauważymy jakieś jej przejawy, możemy interweniować. Nasza interwencja może polegać na zwróceniu uwagi takiej osobie, jeżeli jednak dojdzie do agresji, można powiadomić odpowiednie służby.

Nietolerancji można przeciwdziałać poprzez uświadamianie otoczenia o inności. Nie każdy tak naprawdę ma świadomość tego, jak bardzo ludzie się od siebie różnią. Rozmowa na taki temat może być szczególnie ważna dla dzieci. Dzieci dopiero poznają świat i jeżeli już od najmłodszych lat będą uczone tolerancji i uświadamiane o inności, może to korzystnie wpłynąć na ich późniejsze postrzeganie innych.

Tolerancja wcale nie jest prosta. Wymaga ona poświęcenia, akceptacji dla poglądów, z którymi się nie zgadzamy, poszanowania cudzych uczuć, upodobań czy wierzeń, nawet jeżeli byłyby całkiem sprzeczne z naszymi. Jednak każdy powinien chociaż w małym stopniu poświęcić się i być wyrozumiałym. Tolerancja jest bardzo potrzebna do spokojnego życia.

Alicja:

Tolerancja powinna być coraz bardziej powszechna we współczesnym świecie, a zamiast tego odchodzi ona na dalszy plan, bądź co gorsze, idzie w zapomnienie. Niektórzy za swoją odmienność są wyzywani, poniżani, a nawet bici. Wszyscy chętnie używają słowa 'tolerancja', ale nie wszyscy są świadomi, co ono oznacza. Pojęcie mówi o szanowaniu cudzych poglądów, wierzeń, koloru skóry, czy orientacji seksualnej. Każdy jest inny, a ludziom ciężko to zrozumieć, co według mnie jest smutne. Nie jesteśmy robotami zaprogramowanymi na wzór ideału, nie podążamy za tymi samymi wartościami, ponieważ każdy wie najlepiej, co dla niego jest najlepsze.

W Polsce słowo 'tolerancja' stało się pustym hasłem, nic nie znaczącym. Społeczeństwo nie dzieli się na 'białych', 'czarnych' czy 'żółtych'- jesteśmy jednością. Moim zdaniem rodzice od najmłodszych lat powinny wpajać swoim pociechom, jak postępować z odmiennością, żeby świat w przyszłości mógł odbiec od hejtu i agresji skierowanej do inności. Tymczasem często jesteśmy świadkami braku poszanowania. Uważam, że nie powinniśmy przechodzić obok tego obojętnie, a wręcz przeciwnie- reagować. Musimy dążyć do równości, aby każdemu dobrze się żyło. Żyjmy w zgodzie z bliźnim!

Maja:

Tolerancja – jest to wyraz pochodzący od łacińskiego tolerantia oznaczająca  cierpliwość, wytrwałość.  Termin oznacza „postawę zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów oraz wierzeń, z którymi się nie zgadzamy, jak i praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby społeczność, do której przynależymy, była różnorodna w aspektach dla nas istotnych”   

A zatem czym jest dla mnie tolerancja??  

Tolerancja to dla mnie szanowanie cudzych poglądów, bez konieczności oceniania ich, krytykowania czy wręcz uprzykrzania życia osobą o odmiennych poglądach. Możemy mówić o tolerancji na niemal każdej płaszczyźnie życia.  

Od niepamiętnych czasów  ludzie znajdowali powody, aby usprawiedliwić zbrodnicze akty, których się dopuszczali w imię przestrzegania jakichś reguł panujących na danym terenie lub w danej grupie społecznej np. Naziści  uważali,  że tylko czysta rasa jest godna życia na ziemi, co spowodowało zagładę milionów Żydów, Polaków, Cyganów.  

Do dnia dzisiejszego obserwujemy konflikty na tle religijnym. Obecnie obserwujemy protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego i walkę o wolność środowiska LGBT.  

Jako społeczeństwo nie osiągnęliśmy porozumienia  związanego  z obyczajami i kulturą odmiennych grup. Ale czy mamy prawo  poniżać ludzi wyznających inna wiarę? Posiadających inny kolor skóry? Czy inną orientację ?  Czy możemy podejmować decyzję w imieniu innych osób?  

Moim zdaniem nie możemy, ponieważ żyjemy w kraju o ustroju demokratycznym, katolickim, gdzie każdy nie czyniąc krzywdy i nie łamiąc przepisów obowiązującego prawa może decydować o sobie. Nie ma znaczenia, w co wierzymy, jak wyglądamy, jakie mamy poglądy, kogo kochamy, jeśli swoim zachowaniem nie sprawiamy drugiej osobie przykrości, nie sprawiamy bólu i nie krzywdzimy w żaden sposób.  

Paweł:

Już od wielu lat w społeczeństwie występuje nietolerancja na tle etnicznym. (...) Jest to bardzo przykre, że potrafimy odrzucić człowieka ze względu na jego pochodzenie, inny kolor skóry czy odmienne tradycje. Myślę, że powinniśmy traktować każdą osobę z szacunkiem i na tym samym poziomie. Według mnie mogą przeszkadzać w tym stereotypy i aby temu zapobiec, powinniśmy poznać taką osobę bliżej i nie generalizować.

W obecnych czasach internet odgrywa dużą rolę w naszym życiu, szczególnie wśród młodych osób, ale jak wiemy,  dorosli także korzystają z tego narzędzia. To właśnie tam wiele osób spotyka się z hejtem ze względu na swoją odmienność. Sam spędzam dużo czasu w internecie i widzę mnóstwo  przykładów rasistowskich zachowań lub hejtowania innych ludzi. Myślę, że ten problem jest zagrożeniem szczególnie dla młodzieży, gdyż to właśnie młodsze osoby są mocno podatne na hejt i ich obrażanie może prowadzić do pogorszenia ich stanu psychicznego. Uważam, że w internecie każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, jednak hejt jest dużym problemem i powinniśmy z nim walczyć. Szanujmy zdanie innych - to właśnie jest tolerancja.

Aleksandra

Tolerancja – inny nie znaczy gorszy

Termin “tolerancja” jest nam znany od dawna. Każdy powinien zadać sobie pytanie - czy jestem osobą tolerancyjną? Łatwo jest powiedzieć, że jesteśmy tolerancyjni, jednak często są to tylko puste słowa. Co tak naprawdę kryje się za słowem “tolerancja”? Jak możemy przeciwdziałać nietolerancji na świecie? Jakie skutki może ponieść za sobą brak tolerancji dla innych od nas? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w moim artykule.

Tolerancja – czym jest i skąd się wzięła?

Z tolerancją ludzie mają do czynienia od zawsze. Już Perykles mówił o tolerancji jako o gwarancji stabilności w państwie demokratycznym. Jednym z pierwszych głosicieli idei tolerancji w Polsce był Paweł Włodkowic, który chciał wywalczyć prawa do własnej religii dla pogan. Powszechne wojny i prześladowania religijne wiązały się z tym, że ludzie nie akceptowali tego, że każdy człowiek jest inny, ma inne poglądy, zwyczaje i może wyznawać inną religię. Sądzili, że tzw. “odmieniec” jest gorszy i trzeba z nim walczyć.

W życiu spotykamy wielu bardzo różnych ludzi. Są wśród nich także osoby niepełnosprawne, o innym kolorze skóry, wyznaniu, czy choćby poglądach na dany temat. Wszelkiego rodzaju fundacje, stowarzyszenia charytatywne, grupy walczące o prawa danej grupy są wynikiem działań osób tolerancyjnych, chcących pomóc tym, których nie akceptuje społeczeństwo.

Tolerancja to po prostu otwarte i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka. Jest to próba zrozumienia sytuacji innych poprzez komunikację i doświadczenie. Granica tolerancji kończy się tam, gdzie zamiast wyrażania naszej opinii, nawet i tej negatywnej, zostaną naruszane normy i prawa obowiązujące w społeczeństwie, dochodzi do agresji.

Nietolerancja w współczesnym świecie

Problem nietolerancji istnieje od zawsze. Nawet Henryk Sienkiewicz w książce Quo Vadis pisał o wielkiej nietolerancji Rzymian dla chrześcijan. W mediach prawie codziennie słyszymy o różnorakich przejawach nietolerancji na świecie. Ataki terrorystyczne, bójki na stadionach, nękania związane z innym kolorem skóry bądź z niepełnosprawnością, są dzisiaj na porządku dziennym. Te wszystkie rzeczy są związane z brakiem akceptacji “inności” drugiego człowieka.

Jak przeciwdziała nietolerancji?

Jednym z sposobów zapobiegania nietolerancji szczególnie wśród młodzieży i dzieci, jest uświadamianie im jak wygląda życie osób wykluczanych przez społeczeństwo. Dzieci często wyśmiewają takie osoby, bo nie wiedzą, jak wygląda życie np. osoby niepełnosprawnej. Boją się “odmiennych” ludzi, bo spotykają się z nimi pierwszy raz w życiu. Pokazanie dorastającym dzieciom i nastolatkom, jak ciężkie jest życie w nie akceptującym cię środowisku, sprawia, że zaczynają one traktować ich jak równych sobie. Widząc ciężar, jaki wiążę się z byciem tzw. “odmieńcem”, stają się wrażliwi na ludzkie cierpienie, dociera do nich, że taki los może spotkać każdego z nas.

Ważne jest także, aby umieć walczyć o swoje prawa. W XXI wieku wielkim problemem stała się nieakceptowanie przez społeczeństwo osób LGBT. Strajki, protesty i parady równości są właśnie jednym ze sposobów walki z tą sytuacją. Nie możemy ulegać większości. Zawsze powinniśmy do końca bronić swoich praw.

Tolerancja jako fundament pokoju na świecie

Tolerancja jest bardzo ważnym aspektem w życiu każdej zbiorowości. Zapewnia ona pokój i wzajemny szacunek. Gdyby nie ona, to pokój na świece byłby całkowicie zaburzony. Ludzie zabijaliby się z powodu nawet najmniejszej błahostki. Każdy z nas jest inny i nic tego nie zmieni, dlatego jedynym rozwiązaniem jest pogodzenia się z tym i zaakceptowanie tego. Różnorodność ludzi jest wspaniała, bo każdy człowiek jest niepowtarzalny. Jak pisze Paulo Coelho “Każdy człowiek jest inny i za wszelką cenę powinien bronić swego prawa do indywidualności.”

Malwina

Tolerancja w XXI wieku 

  

W obecnych czasach dużo słyszy się o tolerancji jako jednej z ważniejszych ogólnoludzkich wartości w życiu człowieka. Każdy z nas wymaga od społeczeństwa akceptacji i szacunku, niestety jednak wiele osób nie oferuje w zamian tego samego. W ten sposób powstaje świat pełen nienawiści i uprzedzeń, które bardzo ciężko zwalczyć. 

 

Ze względu na dość szerokie pojęcie tolerancji, istnieje wiele jej definicji. Moim zdaniem tolerancja to szacunek, wyrozumiałość i uznanie wobec cudzych poglądów, uczuć i upodobań. Nietolerancja wiąże się z brakiem empatii, który uniemożliwia wyobrażenie sobie perspektywy myślowej innej osoby. 

  

Problemy z akceptacją opinii niezgodnych z własnym światopoglądem mają miejsce właściwie od zawsze. Już w Starożytności pojawiły się pierwsze prześladowania chrześcijan, które ciągły się na przestrzeni wieków. Kolejnym znanym zjawiskiem związanym z nieposzanowaniem obcej religii były krucjaty, mające na celu „nawrócenie” muzułmanów i pogan. Często spotykamy się również z dyskryminacją rasową. Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak kiedyś traktowane były osoby czarnoskóre, które na każdym kroku wykorzystywano do pracy i niewolnictwa. Wydawać by się mogło, że te czasy już dawno minęły i nikt obecnie nie ma do czynienia z segregacją rasową. Niestety do tej pory jesteśmy świadkami ruchów i protestów organizowanych przez ludzi walczących o swoje prawa.  

  

Wielu ludzi uważa, że problemy z brakiem tolerancji nie mają miejsca w XXI wieku. Nic bardziej mylnego. Pamiętajmy, że tolerancja to nie tylko akceptacja osób niepełnosprawnych i obcokrajowców. Jest to również uszanowanie sprzecznych z własnym zdaniem poglądów religijnych, politycznych oraz sposobu wyrażania siebie. W świecie dwudziestego pierwszego wieku ludzie nie umieją zapobiec wojnom na tle wyznaniowym czy politycznym i nie potrafią być tolerancyjni dla innych ludzi, mimo że sami wymagają tego wobec siebie. Do tej pory na każdym kroku możemy spotkać się z wyśmiewaniem, upokarzaniem i nienawiścią względem innych osób. Co najgorsze, tego typu zachowania można dostrzec wśród dzieci, które w bardzo łatwy sposób stygmatyzują innych na podstawie ich wyglądu czy statusu materialnego. Tego typu zachowania prowadzą do nieodwracalnych konsekwencji. Jak się okazuje, Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw nieletnich, których źródłem jest wykluczenie ze społeczeństwa.  

  

Aby zmniejszyć poziom nietolerancji, jej temat powinien być dużo częściej poruszany. Należy uświadamiać ludziom, jak okropne skutki mogą nieść za sobą głupie, nieprzemyślane żarty i docinki. Pamiętajmy także, że tolerancja nie ogranicza się do obojętności wobec odmiennych poglądów. Powinniśmy wspierać innych ludzi, a nawet walczyć razem z nimi o ich prawa. Zgodnie ze słowami niemieckiego pisarza Theodora Fontane- „Zwykłe ignorowanie nie jest jeszcze tolerancją”. 

  

Nietolerancja w dalszym ciągu stanowi ogromny problem w społeczeństwie. Wydawać by się mogło, że świat dwudziestego pierwszego wieku będzie światem ludzi pełnych szacunku dla drugiego człowieka. Jesteśmy świadkami nieustającego postępu technicznego oraz coraz to ciekawszych odkryć z dziedziny rozmaitych nauk. Jednak sfera emocjonalna człowieka nadal jest pełna uprzedzeń, z którymi powinniśmy bezustannie walczyć.