Maturzysto, zadbaj o swoje kompetencje matematyczne!

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe z matematyki!

Nauczyciele i Starostwo Powiatowe w Krakowie zapraszają wszystkich maturzystów z klasy 3a i 3b do udziału w dodatkowych zajęciach z matematyki. Zajęcia odbywają się w ramach grantów edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Krakowie. Dodatkowe spotkania mają na  celu pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Wzorując się na latach ubiegłych planujemy rozwiązywanie zadań maturalnych oraz  ćwiczenie umiejętności, które sprawiają uczniom największe trudności. Doświadczenie pokazuje, że uczniowie aktywnie uczestniczący w tych zajęciach czynili wyraźne postępy iuzyskiwali odpowiednio wyższy wynik na maturze.

Chętnych, którzy jeszcze nie zadeklarowali swojego udziału zapraszamy na spotkania:

  • w środy o godzinie 14.25 do sali 14 „Udowodnimy, że…” prowadzi Renata Góralczyk – przygotowanie do egzaminu na poziomie rozszerzonym
  • w piątki o godz. 8.00 do sali 4 „Z matematyką w przyszłość” prowadzi Stanisław Kmiotek - przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym

 

Renata Góralczyk 

Stanisław Kmiotek