Dziwny ten świat…

Dla tegorocznych absolwentów, nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców,  dzisiejsza uroczystość na placu szkolnym była niezwykła pod wieloma względami: czasu, w którym się odbywała – 10 maja 2020 r., zakrytych twarzy jej uczestników, wzajemnego dystansu, braku uścisków dłoni, powściągliwości w okazywaniu serdeczności. Pani Dyrektor Alicja Milczarek  w swojej refleksji i życzeniach skierowanych do maturzystów, wskazała na fascynującą przemianę jakiej dzisiejsi absolwenci doświadczali przez minione trzy lata nauki w liceum „… ten  czas obfitował w doświadczenia poznawcze, ale także przyjaźnie, więzi. Każdy z Was na zawsze pozostanie w murach tej szkoły, tym co wnieśliście sobą w jej życie. Zawsze będziecie w nas mieć przyjaciół, do których możecie wracać ilekroć tego zapragniecie… pielęgnujcie marzenia, które są inspiracją do działania…”

Następnie przyszła kolej na dyplomy, podziękowania za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, dokonania artystyczne i sportowe, aktywność społeczną, frekwencję.  Podziękowania skierowane  zostały także dla  Pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego ze strony przedstawiciela Rady Rodziców Pana Henryka Woszczyny, oraz  przedstawicieli społeczności uczniów. Poza serdecznościami, pięknymi kwiatami, otrzymaliśmy wspaniały dar w postaci portretu Patrona szkoły Tadeusza Kościuszki, który namalowała Julia Kuryło, absolwentka klasy III a. Wyjątkową nagrodę „Tadeusza” otrzymała Ola Solawa, której różnorodna aktywność na forum szkoły nie mogła pozostać niezauważona i doceniona.

Kilka zdań refleksji skierowali do swych uczniów także wychowawcy klas trzecich Panie Barbara Banach i Danuta Kasperczyk.

Uczniowie klas drugich pod kierunkiem wychowawców Pani Małgorzaty Bukowskiej i Pani Urszuli Garlacz, wywołali uśmiech na naszych twarzach ogłaszając nominacje, a następnie zdobywców szkolnych Oskarów w różnych niezwykłych kategoriach: stylu, wdzięku, perfekcjonizmu, siły spokoju, duszy artystycznej, talentów organizacyjnych i perswazyjnych, talentów sportowych.

Dedykacja muzyczna Pani Dyrektor dla absolwentów – „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, skierowała ponownie  nasze uczucia i myśli, ku refleksji o życiu i naszym osobistym udziale w jego kształcie.

Ponieważ egzamin maturalny jeszcze trwa, naszym Drogim Absolwentom, życzymy sukcesów edukacyjnych, trafnych dalszych wyborów, spełnionego i radosnego życia w dobrym zdrowiu. Dziękujemy za wspólnie przeżyty czas i doświadczenia. Dziękujemy także Szanownym Rodzicom naszych Absolwentów za wsparcie i zaangażowanie w życie szkoły.

                                                                   „…Lecz ludzi dobrej woli jest więcej,

                                                                     I mocno wierzę w to, że ten świat

                                                                     Nie zginie nigdy dzięki nim”.