Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli do włączenia się w szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 12 listopada 2019 roku w auli szkolnej. Chcielibyśmy byście wypełnili swoimi refleksjami, śpiewem, odświętnym strojem z biało-czerwonymi akcentami,  ten ważny dla nas wszystkich dzień. Tematem naszej szkolnej uroczystości będą: 

Ludzie, wielkie projekty i wyzwania II Rzeczypospolitej.

Z każdej klasy grupa „ochotników” przygotuje prezentację multimedialną o wybranej postaci, projekcie lub problemie

  • aktywność wybranych postaci , projektów, wyzwań może dotyczyć sfery polityki, nauki, kultury, gospodarki,
  • prezentacja (zdjęcia i tekst) powinna się składać maksymalnie z 10 slajdów,
  • czas omówienia prezentacji nie może przekroczyć 10 minut,
  • wybrany temat należy zgłosić do 29 października mgr Urszuli Garlacz  
  • prezentację należy przygotować do 7 listopada

Wszelkie pytania prosimy  kierować do pani Urszuli Garlacz i Danuty Kasperczyk.

Autorem zamieszczonego projektu graficznego jest:Krzysztof Ołownia (strona Powiatu Ostrowieckiego)