Metodyka badań biologicznych w praktyce

Dnia 4 października klasa IE uczestniczyła w zajęciach terenowych „Badanie wody w Sąspówce i Młynówce ” rzekach w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zajęcia praktyczne poprzedzone były zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego oraz projekcją filmu na temat historii kształtowania się Doliny Prądnika i genezy szczególnych walorów przyrodniczych tego terenu.

W czasie zajęć terenowych uczniowie podzieleni na cztery grupy pod opieką pracowników parku, określali:

  • parametry fizyczne cieków wodnych: szerokość, głębokość rzeki, prędkość przepływu, temperaturę wody, przejrzystość, opisywali dno.
  • z wykorzystaniem papierków wskaźnikowych oznaczali skład chemiczny wody: pH, zawartość azotanów w wodzie, twardość wody.

Określali także bogactwo przyrodnicze: florę i faunę żyjącą w rzekach. Ku zaskoczeniu wielu okazało się, że w odłowionym z dna materiale żyje – porusza się wiele gatunków zwierząt, które z wykorzystaniem prostych kluczy oznaczono jako: kiełże, larwy chruścików z domkiem, wypławka, larwy jetek typu płaskiego, larwy ochotek, ślimaki.

Po zestawieniu wyników pracy wysunięto wnioski, dotyczące jakości wody tego dnia. Określono je jako dobre dla żyjących w wodzie organizmów. Prowadzący zajęcia, Pracownicy Parku zaznaczyli, że potwierdzeniem takich wyników jest skład gatunkowy organizmów uznanych za organizmy wskaźnikowe tzw.: bioindykatory. Dla podniesienia rangi przeprowadzonych badań, uczniowie dowiedzieli się, że zajęcia terenowe z młodzieżą są cennym źródłem informacji także dla pracowników OPN. Złe wyniki jakości wody były by sygnałem do przeprowadzenia dogłębnej analizy jakości wody. Tymczasem, zarówno parametry chemiczne, fizyczne jak i biologiczne uzyskane przez naszych licealistów dostarczyły cennych, pozytywnych informacji o rzekach w Ojcowie.

Tym sposobem uczniowie klasy biologiczno - chemicznej zweryfikowali w praktyce zagadnienia z rozdziału I podręcznika do biologii: „Badania przyrodnicze”.