„Iść, ciągle iść w stronę słońca…”

19 czerwca  zakończyliśmy Rok Szkolny 2018/2019. Odnieśliśmy wrażenie , że niemal wczoraj był dzień uroczystej inauguracji, a już nadszedł czas na podsumowania i refleksje nad przebiegiem całorocznej pracy. Pani Dyrektor Alicja Milczarek w swoim wystąpieniu podkreśliła wartość zaangażowania we wszelkie działania, pracę, naukę, relacje międzyludzkie. Choć osiągane rezultaty mogą być różne, liczy się uczciwość, autentyczność  i praca na miarę możliwości, chęć rozwoju i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Świadectwa szkolne, które w tym dniu otrzymywali uczniowie, były także informacją o tym jak wykorzystali swój czas, możliwości, udzielaną pomoc, jak angażowali się w różne szkolne inicjatywy, co zrobili dla siebie w perspektywie przyszłości. Z radością oklaskiwaliśmy uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zostali nominowani do stypendiów oraz otrzymali inne nagrody, Dyplomy,  Listy Gratulacyjne, Podziękowania także za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, zaangażowanie w życie społeczności szkolnej, stuprocentową frekwencję. Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała za pracę w Radzie Rodziców pani Iwonie Stachańczyk, która także po raz ostatni złożyła na ręce pani Dyrektor podziękowania za pracę dydaktyczną i wychowawczą.

 Wiersz Konstantyna Ildefonsa Gałczyńskiego recytowany przez Marcelinę Porębską  oraz piosenka zespołu Dwa plus jeden „Iść w stronę słońca” były wakacyjną dedykacją dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Całą uroczystość z ogromnym wdziękiem i profesjonalizmem prowadziła Małgosia Kulka. Nad przebiegiem uroczystości czuwała pani Barbara Banach.                                

                                                                                   Danuta Kasperczyk