AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

Uczniowie klasy 2a i 1a z grupy rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w projekcie Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Głównym celem projektu jest przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, sposobu i mechanizmów działania rady miejskiej oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania w swoim otoczeniu, poprzez przygotowanie i realizację autorskiego projektu społecznego w swoim mieście.

Projekt realizowany był w trzech etapach. W pierwszym uczniowie wcielili się w radnych miejskich. Ich zadaniem było zarządzanie nad uchwalaniem budżetu gminy. W drugiej części warsztatowej uczniowie zastanawiali się co mogą zrobić dla naszego miasta. Obydwie części prowadzone były przez Panią Julię Dudek, która jest koordynatorem ANP na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Trzeci etap to przygotowanie i realizacja projektu społecznego odpowiadającego potrzebom społeczności  lokalnej. Nasza szkoła wybrała zagadnienia dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Na przełomie kwietnia i maja  młodzież realizowała projekt „ Bezpieczne Miasto”. Celem tego projektu było przygotowanie petycji skierowanej do rady Miasta i Gminy Krzeszowice, w której przedstawiona została prośba o zwiększenie monitoringu na terenie naszego miasta. Bardzo ważnym elementem tego projektu było również przygotowanie debaty dotyczącej bezpieczeństwa. Udało się ją przeprowadzić 30.IV.2019. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice Pan Wacław Gregorczyk, przedstawiciel Rady Miasta  Pan Leszek Kramarz , Komendant Straży Miejskiej Pan  Janusz Mitka oraz pan Grobelny, który reprezentował Komisariat Policji w Krzeszowicach. W trakcie debaty zaproszeni goście dyskutowali na temat bezpieczeństwa na terenie naszej gminy oraz co można zrobić aby ten stan poprawić.

Ostatnim etapem realizacji projektu było przygotowanie krótkiego filmiku, który przedstawiał realizację naszego projektu.

Projekt został doceniony : otrzymał Nagrodę Specjalną, która zostanie wręczona podczas Gali Finałowej konkursu 07.06.2019 .

                                                                                            Urszula Garlacz