Współpraca z Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W dniu 15 marca nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ramach współpracy  uczniowie realizujący geografię w zakresie rozszerzonym będą mogli   uczestniczyć w warsztatach i wykładach  tematycznych, przeprowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu.

                                                                                                                                          Anna Kwiecień