Warsztaty historyczne w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej

„…Chciałabym przywrócić zbiorową pamięć …” Tymi słowami Pani Dorota Strojnowska, uzasadniała podejmowane od lat starania i inicjatywy, które mają na celu przypominanie polskiemu społeczeństwu czynu legionowego z licznym udziałem legionistów z Krzeszowic. W otoczeniu zgromadzonych eksponatów, pamiątek po legionistach, plansz wystawy, 3 i 4 grudnia 2018 roku młodzież naszego liceum uczestniczyła w bardzo ciekawych warsztatach historycznych. Poznaliśmy gromadzony i analizowany z niezwykłą starannością  i pasją zbiór szczególnych pamiątek , dokumentów. Po części wprowadzającej – informacyjnej, młodzież w kilkuosobowych grupach mierzyła się z pracą badawczą historyka. Każda grupa otrzymała kopie różnych dokumentów na podstawie, których miała opracować biogram wybranych postaci. Taka forma pozwoliła nie tylko na poznanie bardzo ciekawych i różnorodnych „śladów”  losów legionistów, ale także doświadczyć tego z jakimi wyzwaniami mierzy się badacz przeszłości. Zajęcia były ciekawe i inspirujące. Część grup uczestniczących w warsztatach w podsumowaniu zajęć sprawdziła w jakim stopniu zapamiętała podawane informacje poprzez rozwiązywanie testu. Na zakończenie spotkań otrzymaliśmy cenne materiały historyczne, publikacje: „Naprzód, drużyno strzelecka! Wymarsz legionistów z Krzeszowic w relacjach i wspomnieniach uczestników.”; „Sztafety znak. Waleczni z Ziemi Krzeszowickiej”, „Śpiewnik, Marsze i Piosenki Brygady Piłsudskiego”. Poznaliśmy niezwykłe biografie ludzi różnych profesji, kondycji intelektualnej, pozycji ekonomicznej, którzy w dziejowym momencie zaangażowali się w imię walki o niepodległą Polskę. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym edukacyjnym i patriotycznym przedsięwzięciu.

                                                                                        Danuta Kasperczyk