Uroczyście, z uśmiechem, patriotycznie, czyli Święto Edukacji Narodowej w LO im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach

               „Przemoc, złość i chciwość otaczają nas ze wszystkich stron

                Dobijają się do naszych drzwi, ale tu jesteśmy bezpieczni.

                 Na tej niewielkiej przestrzeni uczymy się szanować siebie nawzajem,

                 myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać, znajdować spokój i tworzyć”.

                                                                                              /Pam Brown/

W tym roku szkolnym wyjątkowo Święto Edukacji Narodowej obchodziliśmy 16 października. Tradycyjnie w obecności pocztu sztandarowego wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego i „Oda do radości” pięknie zagrane na pianinie przez Jakuba Burtana.

Klasa II a pod kierunkiem wychowawcy mgr Agnieszki Niemiec pełniła rolę gospodarza całej uroczystości . Główny motyw spotkania związany z edukacją pojawiał się w różnych perspektywach: historycznej, pełnej humoru obserwacji życia szkoły, animacji multimedialnych dedykowanych Pani Dyrektor, nauczycielom poszczególnych przedmiotów oraz pracownikom szkoły.

Miłymi akcentami uroczystości były życzenia składane na ręce pani Dyrektor przez przedstawicieli Rady Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Święto Edukacji, to także okazja do zauważenia zaangażowania w pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycieli, wysiłku pozostałych pracowników szkoły. Nagrodę Starosty Krakowskiego otrzymał mgr Marcin Drożdż. Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Jacek Banach, mgr Urszula Garlacz, mgr Renata Góralczyk, mgr Adam Kozłowski, mgr Anna Kwiecień, mgr Agnieszka Niemiec, mgr Beata Welian, pracownicy administracyjni: Elżbieta Baster, Jolanta Ryszka, Patrycja Mendela i pracownicy pionu technicznego: Renata Kukhtyn, Paweł Knapik. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za codzienny trud.

Szczególnym momentem dzisiejszej uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którym zostały także wręczone szkolne tarcze. Życzymy im, by czas edukacji licealnej przybliżył ich do realizacji życiowych planów, dostarczył wielu radosnych doświadczeń.

Na zakończenie spotkania po raz ostatni w roli Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wystąpił Kacper Stachańczyk, któremu serdecznie dziękujemy za jego zaangażowanie i niewyczerpane pokłady życzliwości.

Po zakończeniu uroczystości szkolnych, wszystkie klasy uczestniczyły w projekcji filmu

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w kinie Sokół w Trzebini. Tak od ogólnej refleksji o edukacji, przeszliśmy do edukacji historycznej i patriotycznej. Z Dywizjonem 303 łączy nasze liceum osoba Patrona Tadeusza Kościuszki. Podziwiając heroizm polskich pilotów miło jest myśleć o wspólnych inspiracjach, wartościach, wzorcach.

                                                                                               Danuta Kasperczyk