Nagroda im. Kazimierza Wyki

W dniu 19 stycznia 2018 roku klasa IIa uczestniczyła w uroczystym wręczeniu nagrody im. Kazimierza Wyki, które odbyło się we foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Uczestnikami spotkania byli między innymi: córka Kazimierza Wyki – prof. Marta Wyka, wiceprezydent Miasta Krakowa – Andrzej Kulig, przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz szacowne grono literatów. Wśród gości zostało zauważone także nasze Liceum i serdecznie przywitane przez organizatorów.

Nagroda wręczana jest od ponad trzech dekad w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Wśród osób do tej pory wyróżnionych nagrodą znaleźli się m.in. Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Franciszek Ziejka, Michał Głowiński oraz wielu innych, wybitnych znawców kultury i literatury. Laureatem tegorocznej edycji została pani Małgorzata Łukasiewicz uhonorowana za całokształt twórczości. Laudację literatki wygłosił Tomasz Fiałkowski, podkreślając jej wkład w tłumaczenia niemieckich filozofów mi.in.: Friedricha Nietzschego, Georga G. Simmela, Jurgena Habermasa oraz twórczość eseistyczą.

Barbara Banach