szkołaObchody 100-lecia odzyskania NIepodległościWręczenie stypendiów Starosty KrakowskiegoOjcowska Złota Jesień 2018Europejski Dzień Języków

Rok szkolny 2019/2020

14 października jest szczególną okazją do refleksji nad edukacją, świętem szkoły i tych, którzy ją tworzą – nauczycieli, uczniów, rodziców. Myśląc o edukacji w tym dniu nie sposób zapomnieć o szczególnych historycznych okolicznościach, w których powołana została Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. W dramatycznych okolicznościach I rozbioru zainicjowane zostało dzieło, które w dalszej perspektywie miało przysporzyć narodowi światłych i oddanych sprawie państwa obywateli.

Plan lekcji obowiązujący od 7 października 2019 roku. Hasło dostępne w szkole. (hasło nie zostało zmienione)

Uwaga! W planie lekcji nastąpiły niewielkie zmiany. Proszę o sprawdzenie. Sale obowiązuja jedynie w dniu 9 września. Pozostałe dni proszę sprawdzić

5 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego Roku Akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat wykładu: W obronie różnorodności przyrody.

Dnia 4 października klasa IE uczestniczyła w zajęciach terenowych „Badanie wody w Sąspówce i Młynówce ” rzekach w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zajęcia praktyczne poprzedzone były zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego oraz projekcją filmu na temat historii kształtowania się Doliny Prądnika i genezy szczególnych walorów przyrodniczych tego terenu.

W czasie zajęć terenowych uczniowie podzieleni na cztery grupy pod opieką pracowników parku, określali:

2 października 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana Wojciecha Pałkę Starostę Powiatu Krakowskiego. Pan Starosta wręczył stypendia uczniom liceum,  którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki w nauce  - średnią ocen powyżej 5,0. Corocznie przyznawane stypendia Starosty Powiatu Krakowskiego są cenną formą uznania wysiłku edukacyjnego uczniów. Nagrodzeni uczniowie zapytani o motywację do nauki odpowiedzieli, iż jest to wizja dobrze zdanego egzaminu maturalnego, perspektywa dostania się na wybrany kierunek studiów  oraz uzyskania dobrej pracy.

W poniedziałek 30 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nich udział 230 uczniów. tj 92% uprawnionych do głosowania.

Oddano 7 głosów nieważnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Bohaterowie: humaniści z klasy IA, wychowawczyni oraz p. Barbara Banach

Czas: ostatni pogodny dzień tygodnia, wtorek, 24 września

Miejsce: Dolina Pstrąga w Dubiu

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego kandydują następujący uczniowie:

  1. Karolina Bednarczyk
  2. Julia Gałosz
  3.  Adrian Gumula
  4. Patrycja Wilk

Program „ERASMUS+” to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.  Zakłada zwiększenie intensywności i zakresu europejskiej współpracy między szkołami.  Program ma także wywrzeć pozytywny i trwały wpływ na praktyki w obszarach kształcenia.

 „ERASMUS +”  jest realizowany od 2014 r., zakończy się w 2020 r.

Jego międzynarodowy wymiar służy wspieraniu zewnętrznych działań Unii, w tym jej celów rozwojowych poprzez współpracę Unii z państwami partnerskimi.

Strony