szkołaObchody 100-lecia odzyskania NIepodległościWręczenie stypendiów Starosty KrakowskiegoOjcowska Złota Jesień 2018Europejski Dzień Języków

Rok szkolny 2019/2020

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzymy całej społeczności szkolnej.

Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.

Przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2010

 

 

W dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. , zgodnie z Rozporzadzeniem MEN następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczanie zdalne będzie się odbywać na zasadach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły.

24 marca w rocznicę uroczystej przysięgi Tadeusza Kościuszki, złożonej w 1794 na krakowskim rynku zwykliśmy świętować Dzień Patrona szkoły. Nieoczekiwane okoliczności sprawiły, ze wspólne spotkanie, dyskusje, śpiew nie są możliwe. Możliwa jest jednak nasza refleksja nad postawą, wartościami, które Tadeusz Kościuszko uosabiał.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą do wszytskich, aby wszelkie sprawy administracyjne załatwiać drogą elektroniczną.

w związku z decyzjami Rządu RP zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.
Dla uczniów nie jest to czas ferii, zalecamy pracę własną, utrwalanie wiadomości oraz pogłębianie wiedzy z dziedzin, które leżą w kręgu szczególnych zainteresowań.

Dnia 5 marca 2020 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Strony