Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Złote Indeksy


Ruszyła druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu ,,Złote Indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, Integracja – kultura – edukacja”, w którym główną nagrodą jest uzyskanie indeksu na wybrany kierunek studiów realizowany na naszym Wydziale. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, w tym liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia. Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem (wraz z późniejszymi zmianami) i harmonogramem Konkursu (załącznik nr 4) oraz prosimy o udostępnienie informacji na jego temat Uczniom Państwa Szkół. Wraz z niniejszym mailem przesyłamy elektroniczne wersje wymaganych dokumentów (załączniki nr 1, 2 i 3).  Są one również do pobrania ze strony Wydziału Pedagogiki i Psychologii https://www.umcs.pl/pl/konkurs-zlote-indeksy,22901.htm.

Poniżej podane zostały nazwiska i adresy mailowe Członków Wydziałowej Komisji Konkursowej do których, odpowiednio do wybranego kierunku, kierować należy zgłoszenia i prace konkursowe. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.


CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  „ZŁOTE INDEKSY
 WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS”

„Integracja – kultura – edukacja”

 NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

  1. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni  agnieszka.lewicka-zelent@mail.umcs.pl
  2. dr hab. Monika Parchomiuk, prof. uczelni Pedagogika specjalna  monika.parchomiuk@mail.umcs.pl
  3. dr Alicja Lisiecka - Animacja kultury  alicja.lisiecka@mail.umcs.pl
  4. dr Patrycja Zielińska - Praca socjalna  patrycja.zielinska@mail.umcs.pl
  5. dr Katarzyna Korona - Pedagogika resocjalizacyjna katarzyna.korona@mail.umcs.pl
  6. dr Magdalena Barabas i prof. Teresa Zubrzycka-Maciąg – Pedagogika – (maile proszę kierować na oba adresy jednocześnie) magdalena.barabas@mail.umcs.pl  teresa.zubrzycka-maciag@mail.umcs.pl
  7. dr Krystyna Kusiak - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  krystyna.kusiak@mail.umcs.pl

dr Tomasz Knopik – Psychologia   tomasz.knopik@mail.umcs.pl


Z wyrazami szacunku, w imieniu Wydziałowej Komisji Konkursowej

dr Krystyna Kusiak

regulamin-konkursu.pdf

zalacznik-nr-1.docx

zalacznik-nr-2.docx

zalacznik-nr-3.docx

zalacznik-nr-4.docx

zlote-indeksy-plakat-2022-2023.pdf


zmiany-do-regulaminu-zatwierdzone-w-dn.-26-05-2022.pdf