Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Zakończenie Programu ERASMUS w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach

W naszym liceum zakończyliśmy uczestnictwo w Programie „Erasmus+” wspierającym szkoły oraz inne organizacje działające w obszarze edukacji. Do programu przystąpiliśmy we wrześniu 2019roku. W projekcie wzięło udział siedmiu nauczycieli różnych przedmiotów, którzy swoje „mobilności” odbywali w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii i we Włoszech.

Program„Erasmus +” to program Unii Europejskiej, który jest realizowany od 1998 roku. Jego głównym celem jest wspieranie uczniów,nauczycieli, studentów, pracowników naukowych i wolontariuszy w zdobywaniu kompetencji edukacyjnych, organizacyjnych, cyfrowych i społecznych. W ostatnich latach położono szczególny nacisk na innowacyjność, inkluzywność i cyfrowość prowadzonych programów. Program ma zapewnić osobom w nim uczestniczącym dostęp do edukacji i szkoleń językowych oraz nowoczesnych technologii.Wyjazdy do innych krajów, poznawanie ich języka i kultury ma dać młodym ludziom możliwość znalezienia pracy na obszarze całej Unii Europejskiej.

Mimo trwającej pandemii i ograniczeń w przemieszczaniu się, wszyscy nauczyciele zrealizowali zaplanowane wyjazdy zagraniczne,uczestnicząc w kursach nauki języków europejskich: języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka włoskiego. Niewątpliwie to doświadczenie przyczyniło się do wzrostu kompetencji językowych oraz stanowiło inspirację do wprowadzania ciekawych i innowacyjnych metod pracy.

Kursy językowe realizowane poza granicami kraju dały też możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych danego kraju, poznawania jego specyfiki, obyczajów, były też okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Efekty związane z uczestnictwem w programie „Erasmus +”, młodzież naszego Liceum poznawała poprzez stronę internetową szkoły,Facebooka oraz Instagram samorządu uczniowskiego, motywując się tym samym do podnoszenia kompetencji językowych.

Cyklicznie w szkole odbywały się również takie wydarzenia jak: Europejski Dzień Języków czy Dzień św. Patryka. Podczas zajęć dydaktycznych w poszczególnych klasach uczestnicy programu prezentowali historię, kulturę i tradycję krajów w których realizowali program, promując tym samym postawę otwartości,tolerancji i poszanowania różnorodności. W ramach działań przyjętych w programie została przeprowadzona także olimpiada językowa.

Dla nauczycieli języka angielskiego zostały zorganizowane warsztaty metodyczne, w trakcie których mieli oni możliwość poznania metod i form pracy stosowanych w krajach będących przedmiotem mobilności nauczycieli.

Dwóch nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu on-line „Mój pierwszy projekt e-twinning” zorganizowany przez Krajowe Biuro E-Twinningu.Zdobyte przez nich doświadczenie pozwala na tworzenie wspólnych,międzyszkolnych wirtualnych klas i realizacje projektów z innymi placówkami. Klasa I C w raz z wychowawcą mgr Renatą Góralczyk przystąpiła do projektu: „eTeam – z empatią nam do twarzy”.

Uczestnictwo w Programie„Erasmus +” było w wymiarze indywidualnym cennym doświadczeniem poznawczym, społecznym, a w dalszej perspektywie będzie także wpływało na zaspokojenie różnych potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli. Edukacja jest ważnym aspektem rozwoju cywilizacyjnego,który kreatywnie odpowiada na aktualne potrzeby i otwiera się na nowe możliwości, cieszymy się, że możemy aktywnie w tym procesie uczestniczyć.