Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Warsztaty/ Przyszłość z pasją - studia praca kariera

Zdjęcie z galerii Warsztaty/ Przyszłość z pasją - studia praca kariera


W dniu 19 stycznia uczniowie klas 3 i 4  uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jaworznie - pana dr Jarosława Bugajskiego. Pracownik naukowy uczelni przeanalizował ze słuchaczami etapy prowadzące do satysfakcji zawodowej. Podkreślił, że do osiągnięcia zaplanowanego celu potrzebne są: umiejętności i wiedza zdobyte na studiach oraz sprawność autoprezentacji przed pracodawcą, pracownikiem działu HR. Właśnie z tej finalnej perspektywy, czyli kandydata do pracy, prowadzone było czwartkowe spotkanie z uczniami naszej szkoły. W czasie warsztatów Pan Doktor zwrócił uwagę na istotne elementy procesu rekrutacyjnego. Kierował do młodzieży pytania o ich zainteresowania, mocne strony. Zwrócił uwagę na potrzebę uświadomienia sobie własnych atutów, umiejętności i powiązania ich z zainteresowaniami. Skłonił do krytycznego myślenia, zadając pytania o słabe strony, o które może zapytać pracodawca. Spotkanie miało charakter dialogu, z którego zarówno wypowiadający się, jak i słuchający, czerpali indywidualne, cenne refleksje. Rozmawiając o sobie, znajomości rynku pracy, przy okazji uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni.

Zdjęcie z galerii Warsztaty/ Przyszłość z pasją - studia praca kariera