Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Terminy rekrutacji 2023


Terminy rekrutacji 2023 oraz wymagane w czasie procesu rekrutacji dokumenty określa 
Zarządzenie
Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. 

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-23-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024/

Sposób przeliczania punktów określa Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach do przeprowadzenia rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2023/2024 uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.