Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Sprzątanie świata

6 października klasa 2d uczestniczyła w kolejnej edycji akcji „Sprzątania Świata” pod patronatem Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice, który ufundował dla zbierających ochronne rękawiczki, worki i „ekologiczne pamiątki”. W pięknej jesiennej scenerii pieszo grupa uczniów dotarła na parking przy użytku ekologicznym Buczyna. W workach na śmieci znalazły się butelki, opona, wiaderka, kafle, które nie są elementem flory ani fauny lasu. Finalnym akcentem wyprawy było spotkanie z Pracownikiem Nadleśnictwa Krzeszowice, który przybliżył nam historię tego obszaru, powiedział o unikatowych walorach klimatycznych i przyrodniczych. Zwrócił uwagę na osobliwość florystyczną, rosnącą w okolicy starej Warowni, koło Krzyża – kłokoczkę południową. Spotkanie miało charakter rozmowy, a jego celem było wzbudzenie refleksji nad codziennym postępowaniem, tak aby indywidualnie i świadomie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.  Ekologia bowiem to nauka o relacjach miedzy organizmami, organizmami a środowiskiem – na co zwrócił uwagę Przedstawiciel Lasów Państwowych.

Patronat

Wacław Gregorczyk

Burmistrz Gminy Krzeszowice


Zobacz zdjęcia w naszej galerii