Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Konkurs Zrównoważone Środowisko /Zagospodarowanie wód opadowych


Do 31 marca 2023 r. czekamy na zgłoszenia od uczniów szkół średnich w Konkursie organizowanym przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Partnerem Konkursu jest firma Arcadis Sp. z o.o. Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko. Zagospodarowanie wód opadowych” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego.

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie samodzielnie opracować koncepcję zmiany zagospodarowania wybranego terenu miejskiego w swojej okolicy. Celem tej zmiany powinno być bezpieczne i racjonalne przejęcie wód opadowych oraz ich zagospodarowanie, a więc poprawa bilansu lokalnych zasobów wody.

Konkurs jest szansą na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska bez kwalifikacji opartej na wynikach matury. Przewidziane są również atrakcyjne nagrody.

 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. 


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  https://is.pw.edu.pl/konkurs/ gdzie znajduje się regulamin Konkursu, szczegółowy opis zadania, informacje o nagrodach dla laureatów oraz materiały pomocnicze. Zapraszamy również do kontaktu z organizatorami poprzez adres mailowy lukasz.krysiak@pw.edu.pl.

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska