Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Fascynujący świat zwierząt

Zdjęcie z galerii Fascynujacy świat zwierząt w CEP UJ

Ponad dwie godziny spędziliśmy w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ,  zwiedzając wystawy z zakresu:historii życia na Ziemi, systematyki zwierząt, biogeografii,etologii, mechanizmów ewolucji, charakterystyki biomów. Spotkanie rozpoczęliśmy w „Gabinecie profesora” w którym zapoznaliśmy się z historią preparowania i utrwalania okazów zwierząt.Największą atrakcją w tym pomieszczeniu był okaz krokodyla –aligatora wyłowionego z Wisły.

W czasie spaceru pod opieką Pani prowadzącej grupę  rozważaliśmy różne,ciekawe zagadnienia np:

Czy puma jest kotem, czy jest panterą ? „Oczywiście, że kotem bo mruczy, a nie ryczy jak lew".

Dlaczego współcześnie żyjące w Polsce wilki  są znacznie mniejszych rozmiarów niż w ubiegłych wiekach?

Fakt ten  jest efektem fragmentacji siedlisk i chowu wsobnego tych zwierząt w obrębie małych grup, które nie wędrują w odległe rewiry jak kiedyś.

Dlaczego szynszyle kąpią się w pyle?

Bo mają tak gęsty podszerstek, że gdyby go zmoczyły, zapewne przeziębiłyby się, zanim futro zdążyłoby wyschnąć.

Czy bielik to orzeł?

Dolna cześć kości skokowej tego ptaka jest nieopierzona (co zaobserwowali uczniowie podczas wizyty w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ). Opierzenie skoku jest charakterystyczną dla rodzaju Aquilla.

Ciekawostka – opos (dydelf), torbacz - rodzi jednorazowo do kilkunastu młodych i  jest osobliwością wśród ssaków, które realizują strategię rozrodczą typu K.

Wysłuchaliśmy wielu ciekawych anegdot, na przykład podchodząc do woliery z kotami drapieżnymi Europy, Pani Przewodnik nawiązała do zadania maturalnego z 2020r.  na temat krzyżowania się żbików europejskich z kotami domowymi. Linie ewolucyjne tych dwóch rodzajów rozeszły się na tyle niedawno, że nie powstała pomiędzy nimi jeszcze bariera - izolacja rozrodcza, dlatego młode nowo narodzone kocięta w Karpatach wschodnich mogą przejawiać trudności w oswojeniu z ludźmi.

Najcenniejszym okazem w CEP UJ jest czaszka krowy morskiej. Smutna historia tego gatunku powinna być przestrogą dla człowieka.Wystarczyło 27 lat, aby od daty opisania gatunku został wyeliminowany ze środowiska naturalnego.