rekrutacja

Przypominamy, że do 5 lipca 2017r. do godziny 15:00 potwierdzamy wole podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone.

Osoby, które zostały zakwalifikowane przez system składają również wniosek

II etap rekrutacji

Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, które składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru

Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Szkoła korzytysta z systemu rekrutacji elektronicznej www.e-omikron.pl

I. Etap - złożenie wniosku o przyjęcie od 24.04.2017 r. do 12.06.2017 r. do godz. 1500

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicachdo przeprowadzenia rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRZESZOWICACH

Klasa

 A   Humanistyczna

Przedmioty rozszerzone/ trzy w oddziale

 J. polski,

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 20 - 23 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach ul. Ogrodowa 3  (grupy zorganizowane z poszczególnych szkół prosimy o wcześniejszą informację o obecności – max 15 osób na 1 lekcji)

Sekretariat szkoły tel. 12 282-03-46

Strony