rekrutacja

DNI OTWARTE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRZESZOWICACH 26 – 28 marca 2018 r.

LEKCJE OTWARTE

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach do przeprowadzenia rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2018/2018

II etap rekrutacji

Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, które składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru

Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 20 - 23 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach ul. Ogrodowa 3  (grupy zorganizowane z poszczególnych szkół prosimy o wcześniejszą informację o obecności – max 15 osób na 1 lekcji)

Sekretariat szkoły tel. 12 282-03-46

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego raportem pt. "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie
krakowskim w 2015r."

Strony