rekrutacja

Zapraszamy na lekcje otwarte w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach w dniach 05.02 - 08.02.2019 r. według załączonego harmonogramu.

II etap rekrutacji

Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, które składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru

Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 20 - 23 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach ul. Ogrodowa 3  (grupy zorganizowane z poszczególnych szkół prosimy o wcześniejszą informację o obecności – max 15 osób na 1 lekcji)

Sekretariat szkoły tel. 12 282-03-46

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego raportem pt. "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie
krakowskim w 2015r."

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

Zobacz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr  2/16 Małopolskiego Kuratora   Oświaty  z dnia 11  lutego  2016 r.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum!

Nadszedł czas trudnych wyborów. Przed Wami trudna decyzja, od której w większości zależy to, jak będzie wyglądała Wasza przyszłość. Aby nieco ułatwić Wam ten ciężki – aczkolwiek konieczny – wybór, nasza szkoła otwiera dla Was swe drzwi.