EXIT ROOM AFRYKA

2017 roku prawie jedna trzecia spośród 54 państw afrykańskich świętowała 57. rocznicę niepodległości. Ponad pół wieku niepodległej Afryki skłania do refleksji dotyczącej zarówno przeszłości, jak i przyszłości kontynentu. Tymczasem Afryka wciąż jednocześnie przyciąga i przeraża. W świadomości odbiorcy współczesnych przekazów medialnych istnieją dwa jej obrazy. W jednym jawi się jako piękny kontynent barwnej, zróżnicowanej kultury i dzikiej przyrody pokazywanej kamerami National Geographic czy Planet oraz innych programów przyrodniczych i podróżniczych.

Istnieje jednak drugi, czarny obraz Afryki – kontynentu biedy, chorób, wojen przeplatanych masakrami i całego szeregu kryzysów humanitarnych. Przekaz ten przynoszą wiadomości telewizji informacyjnych oraz akcje organizacji humanitarnych apelujące do na-szych serc i kieszeni. W istocie nawet jeśli akurat w kraju afrykańskim nie toczy się krwawy konflikt wewnętrzny, w ramach jednego państwa funkcjonują jakby dwa równolegle istniejące obok siebie światy…..

Gra EXITROOM AFRYKA ma na celu przybliżenie młodzieży szkół średnich problematyki afrykańskiej w jak najbardziej obiektywnym świetle i atrakcyjnej formie. Wpisuje się ona także w sferę działalności naukowej i dydaktycznej Jagiellońskiego Centrum Badań Afry-kanistycznych, popularyzującego wiedzę o Afryce i Afrykanach. „

                                                                               Dr hab. Robert Kłosowicz

/Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego/

24 maja  2017 r. sześcioosobowa drużyna złożona z uczniów klasy II a w ramach programu Klasy Patronackiej INPiSM UJ, uczestniczyła w ciekawym projekcie edukacyjnym opracowanym i przygotowanym przez grupę studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Forma projektu nawiązywała do gier przygodowych typu „escape the room”. W oznaczonym czasie grupa współpracując ze sobą poprzez rozwiązanie różnych problemów poszukiwała „klucza – kodu” pozwalającego wyjść z pokoju. Uczestnicy musieli skorzystać ze swojej wiedzy, przygotowanych rekwizytów. W drugiej części zmagań uczestnicy  wzięli udział  w quizie wiedzy o Afryce.

Problematyka gry i quizu odnosiła się do wielu aspektów kontynentu afrykańskiego:  geograficznego rozmieszczenia państw i regionów, najważniejszych wydarzeń z okresu kolonializmu oraz historii współczesnej, zagadnień związanych ze społeczeństwem, kulturą i zwyczajami panującymi na terenach Afryki, kondycji gospodarczej poszczególnych państw i regionów , roli organizacji międzynarodowych i subregionalnych w kształtowaniu polityki i rozwiązywaniu konfliktów.

Równolegle do zmagań konkursowych, pozostałe drużyny miały przyjemność wysłuchania bardzo ciekawych wystąpień Gości, ilustrowanych bogato autorskimi zdjęciami:

 prof. dr hab. Robert Kłosowicz (Uniwersytet Jagielloński), „Stosunki międzynarodowe w Afryce Subsaharyjskiej ”

Ewa Piekarska (Polska Misja Medyczna) „Jak pomagać Afryce-opieka nad matką i dzieckiem w projektach Polskiej Misji Medycznej”

dr Joanna Mormul (Uniwersytet Jagielloński), Problem Sahary Zachodniej w stosunkach międzynarodowych.

Mateusz Gurbiel (Polska Fundacja dla Afryki), „Spojrzenie na Madagaskar: współczesne problemy i potrzeby ”

Piotr Tomza (Stowarzyszenie Afryka Nowaka), „Slajdowisko: Afryka Nowaka, czyli podróż przez Afrykę i w głąb siebie.”

Poza satysfakcją z trzeciego miejsca na „konkursowym podium”, było nam bardzo miło poznać ciekawych ludzi pełnych pasji badawczej, niosących pomoc humanitarną, podróżników-odkrywców. Organizatorom, którzy poza bardzo miłą atmosferą, ucztą intelektualną zadbali także o ugoszczenie nas – serdecznie dziękujemy i życzymy udanych realizacji nowych projektów !

                                                   

                                                                                             Danuta  Kasperczyk