Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

 Oferta Edukacyjna rok szkolny 2018/2019

nazwa

Humanistyczna (grupa artystyczna, grupa psychologiczna)

Przedmioty rozszerzone

j. polski, historia/biologia*, wos/j.ang*

Drugi j. obcy (jeden do wyboru)

j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski

Oferta dodatkowa

Warsztaty psychologiczne, muzyczne, Szkolny Teatr (nie tylko) Poezji

Przedmioty punktowane

j. polski, matematyka, historia, wos

Opis klasy

Jeżeli planujesz studiować: politologię, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, prawo i administrację, kulturoznawstwo, europeistykę, amerykanistykę, architekturę informacji, zarządzanie i administrację, psychologię, pedagogikę, socjologię, religioznawstwo, nauki filologiczne i lingwistyczne, myślisz o zawodzie artystycznym itp., to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie. Uzdolnieni uczniowie będą mogli pracować pod kierunkiem pracowników naukowych współpracujących ze szkołą uczelni m.in. UJ, UP, korzystać z czytelni, uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych.

nazwa

Językowa z elementami dziennikarstwa

Przedmioty rozszerzone

j. angielski, j. hiszpański, Geografia/historia/j. polski*

Drugi j.obcy (jeden do wyboru)

 

Oferta dodatkowa

Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, DELE, warsztaty dziennikarskie, obozy językowe

Przedmioty punktowane

j. polski, matematyka, Geografia, j. angielski,

Opis klasy

Jeżeli planujesz studiować filologie (w tym tłumaczeniowe), lingwistykę stosowaną (w tym translatoryczną), europeistykę, studia azjatyckie, pedagogikę, stosunki międzynarodowe, zarządzanie międzynarodowe, politykę społeczną, socjologię, marketing, komunikację wizerunkową, bezpieczeństwo narodowe, administrację, dziennikarstwo, geografię, gospodarkę przestrzenną, turystykę, geologię, geofizykę, geodezję i kartografię, górnictwo i wiertnictwo, ochronę środowiska, architekturę krajobrazu, ekologiczne źródła energii, biogospodarkę, ekonomię, finanse i rachunkowość, bankowość i ubezpieczenia, inżynierię materiałową, logistykę, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie. Klasa adresowana do osób zafascynowanych nauką języków obcych, których znajomość jest niezbędna na rynku pracy.

nazwa

Matematyczna Ekonomiczno - techniczna

Przedmioty rozszerzone

Matematyka, Geografia, Fizyka/Informatyka/j. ang.*

Drugi j. obcy (jeden do wyboru)

j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski

Oferta dodatkowa

Ekonomia w praktyce, Business English, Rok Zerowy AGH

Przedmioty punktowane

j. polski, matematyka, geografia, fizyka

Opis klasy

Jeśli lubisz matematykę i zamierzasz studiować na kierunkach: inżynieryjno – technicznych i elektrotechnicznych np.: automatyka i robotyka, elektrotechnika, mikroelektronika, inżynieria mechatroniczna, mechanika i budowa maszyn, budownictwo; informatyczno-elektronicznych np.: elektronika, telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, informatyka stosowana itp.; ekonomicznych np.: zarządzanie, finanse i rachunkowość i controlling, analityka gospodarcza itp.; matematycznych np.: matematyka, matematyka stosowana, fizyka techniczna, fizyka medyczna i wiele innych, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

nazwa

Biologiczno – chemiczna z elementami rehabilitacji

Przedmioty rozszerzone

Biologia, chemia, Fizyka/j. ang.*

Drugi j. obcy (jeden do wyboru)

j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski

Oferta dodatkowa

Warsztaty, laboratoria we współpracy z UJ; współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu

Przedmioty punktowane

j. polski, matematyka, Biologia, chemia,

Opis klasy

Jeśli planujesz studiować na kierunkach medycznych lub im pokrewnych np.; na wydziale lekarskim, stomatologię, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, farmację, neurobiologię, inżynierię biomedyczną, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologię, dietetykę; na kierunkach przyrodniczych: turystykę i rekreację, geografię, biologię, hodowlę i ochronę zwierząt, odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami lub na kierunkach psychologia, pedagogika, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie. Realizacja programu klasy odbywa się we współpracy z UR, UJ oraz AGH (między innymi zajęcia laboratoryjne, wykłady). Zainteresowani uczniowie mogą zrealizować kurs ratownika przedmedycznego oraz uczestniczyć w zajęciach wolontaryjnych.

 
pliki: 
ZałącznikWielkość
Plik oferta edu. 2018.19 (1).docx16.11 KB