Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRZESZOWICACH

Klasa

 A   Humanistyczna

Przedmioty rozszerzone/ trzy w oddziale

 J. polski,

 Historia

 Wos/J. angielski*

j. obcy drugi

 j. niemiecki/

 j. hiszpański/

 j. francuski*

Przedmioty punktowane

 j. polski, matematyka, historia, j. angielski

Oferta zajęć dodatkowych

 Klasa patronacka UJ, UEK;

 Stosunki międzynarodowe -program realizowany we współpracy z INPiSM UJ;  warsztaty z zakresu socjologii, filozofii, pedagogiki i psychologii; lekcje muzealne,

wyjazdowe warsztaty przedmiotowe;

Opis klasy

Jeżeli planujesz studiować: politologię, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, prawo i administrację, kulturoznawstwo, europeistykę, amerykanistykę, architekturę informacji, zarządzanie i administrację, psychologię, pedagogikę, socjologię, religioznawstwo, nauki filologiczne i lingwistyczne itp., to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

Uzdolnieni uczniowie będą mogli pracować pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu, korzystać z czytelni, uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych.

 

Klasa

 B

 Językowo - geograficzna

Przedmioty rozszerzone/ trzy w oddziale

J. angielski

Geografia

J. hiszpański / J. niemiecki/ J. francuski / J. rosyjski*

j. obcy drugi

 j. niemiecki/

 j. hiszpański/

 j. francuski*

Przedmioty punktowane

 j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

Oferta zajęć dodatkowych

Język angielski w turystyce; turystyka regionalna;

 przygotowanie do egzaminów FCE, CAE oraz DELE  (j. hiszpański); warsztaty językowo – geograficzne; wymiana polsko – niemiecka młodzieży z Powiatem Monachijskim; j. chiński urzędowy – dla chętnych (native speaker)

Opis klasy

Jeśli planujesz studiować: filologie (w tym tłumaczeniowe), lingwistykę stosowaną (w tym translatoryczną), europeistykę, studia azjatyckie, pedagogikę, stosunki międzynarodowe, zarządzanie międzynarodowe, politykę społeczną, socjologię, marketing, komunikację wizerunkową, bezpieczeństwo narodowe, administrację, geografię, gospodarkę przestrzenną, turystykę, geologię, geofizykę, geodezję             i kartografię, górnictwo i wiertnictwo, ochronę  środowiska, architekturę krajobrazu, ekologiczne źródła energii, biogospodarkę, ekonomię, finanse i rachunkowość, bankowość i ubezpieczenia,  inżynierię materiałową, logistykę, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

Klasa adresowana do osób zafascynowanych nauką języków obcych, których znajomość jest niezbędna na rynku pracy, a geografia jest ich mocną stroną.

 

Klasa

 C

 Matematyczno - ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone/ trzy w oddziale

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka/Geografia/J. angielski*

j. obcy drugi

 j. niemiecki/

 j. hiszpański/

 j. francuski*

Przedmioty punktowane

 j. polski, matematyka, fizyka, geografia

Oferta zajęć dodatkowych

 Ekonomia w praktyce; matematyka finansowa;

 Kurs Roku „0” AGH; programowanie;

 obóz naukowy z matematyki; współpraca z podmiotami gospodarczymi;

Opis klasy

Jeśli lubisz matematykę i zamierzasz studiować na kierunkach: inżynieryjno–technicznych i elektrotechnicznych np.: automatyka i robotyka, elektrotechnika, mikroelektronika, inżynieria mechatroniczna, mechanika i budowa maszyn, budownictwo itp.; informatyczno-elektronicznych np.: elektronika, telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, informatyka stosowana itp.; ekonomicznych np.: zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, rachunkowość i controlling, analityka gospodarcza itp.; matematycznych np.: matematyka, matematyka stosowana, fizyka techniczna, fizyka medyczna i wiele innych, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

 

Klasa

 D

 Biologiczno - chemiczna

Przedmioty rozszerzone/ trzy w oddziale

 Biologia

 Chemia

 Fizyka/Geografia/J. angielski*

j. obcy drugi

 j. niemiecki/

 j. hiszpański/

 j. francuski*

Przedmioty punktowane

 j. polski, matematyka, biologia, chemia

Oferta zajęć dodatkowych

 Terapia zajęciowa jako element rehabilitacji – warsztaty połączone z wolontariatem we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu; warsztaty doświadczalne z chemii we współpracy z UJ, Festiwal Nauki, Noc Naukowców, wycieczki programowe do placówek naukowych.

Opis klasy

Jeśli planujesz studiować na kierunkach: medycznych lub im pokrewnych np.: na wydziale lekarskim, stomatologię, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, farmację, neurobiologię, inżynierię biomedyczną, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologię, dietetykę; na kierunkach przyrodniczych np.: turystykę i rekreację, geografię, biologię, hodowlę i ochronę zwierząt, odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami lub na kierunkach psychologia, pedagogika, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

Realizacja programu klasy odbywa się we współpracy           
z UR, UJ oraz AGH (między innymi zajęcia laboratoryjne, wykłady). Zainteresowani uczniowie mogą zrealizować kurs ratownika przedmedycznego oraz uczestniczyć w zajęciach wolontaryjnych.

 

 

pliki: