Klasa patronacka INPiSM UJ Chcesz lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość społeczną – zainteresuj się naukami społecznymi, nie będziesz zawiedziony!

11 października 2016 r. dzięki zaproszeniu Dyrekcji i Rady Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, po raz kolejny mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego.

W pięknym wnętrzu Auli Collegium Novum, wysłuchaliśmy kolejno wystąpienia dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ – Dyrektora INPiSM, prof. dr. hab. Zdzisława Macha, Dziekana Wydziału Studiów  Międzynarodowych i Politycznych UJ.  Następnie miało miejsce uroczyste przyjęcie w poczet studentów, studentów pierwszego roku studiów I, II, III stopnia. Było nam miło wśród nich widzieć znajome twarze osób, które prowadziły zajęcia w naszym LO, a także absolwentów LO rozpoczynających studia I stopnia. Poprzez wystąpienia przedstawicieli Studenckich Kół Naukowych działających w ramach INPiSM, mogliśmy dowiedzieć się o aktualnych dodatkowych perspektywach i formach aktywności naukowej  studentów Instytutu.

Wieńczący całą uroczystość wykład inauguracyjny wygłosiła, prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, pt.: „Współczesne zjawiska i procesy polityczne w percepcji nauk społecznych”. Począwszy od ustaleń definiujących przedmiot zainteresowań poszczególnych nauk społecznych, zostaliśmy zapoznani z różnymi perspektywami badawczymi służącymi pełnemu poznaniu i opisowi podmiotu badanego. Dla ukazania różnorodności tych perspektyw ich komplementarności w całościowym poznaniu, Pani Profesor odniosła się do kraju powstałego po rozpadzie Federalnej Republiki Jugosławii - Czarnogóry. Zobaczyliśmy jak wiele aspektów wewnętrznych  istnienia tego państwa oraz jego relacji międzynarodowych , może stanowić obszar obserwacji różnych nauk społecznych. Zdobyta wiedza ma wymiar pragmatyczny, przyczynia się do zrozumienia, przewidywania i kreowania rzeczywistości społecznej.

Podobnie jak w minionych latach, w ramach patronatu INPiSM UJ w bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas humanistycznych będą uczestniczyli w zajęciach organizowanych w naszym LO prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu, a także w konferencjach, seminariach organizowanych przez INPiSM w Krakowie. W listopadzie swoją obecność w naszym liceum zapowiedział Zastępca Dyrektora ds. ogólnych dr Adrian Tyszkiewicz z wykładem dotyczącym aktualnej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Syrii.

Zachęcamy do zaglądania na stronę Instytutu  http://www.inp.uj.edu.pl/  i bezpośredniego czerpania aktualnych informacji o realizowanych inicjatywach.

 

                                                                                         Danuta Kasperczyk

                                                                            Koordynator Klasy Patronackiej  UJ