V Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych

Zapraszamy do udziału w „V Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych”.

http://turniejmaszyn.pl/wiatrowe/

adresat: