System rekrutacji Elektronicznej

Szkoła korzytysta z systemu rekrutacji elektronicznej www.e-omikron.pl

I. Etap - złożenie wniosku o przyjęcie od 24.04.2017 r. do 12.06.2017 r. do godz. 1500

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)

  • Istnieje możliwość wypełnienia wniosku odręcznie. Odpowiedni formularz można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować z systemu rekrutacji elektronicznej.

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku).