Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Edukacja z Panem T.I.K-iem”

Szanowni Państwo

Tradycyjnie już zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacja z Panem T.I.K-iem”

W tym roku, odpowiadając na wiele sygnałów uczniów i nauczycieli, efektem pracy ucznia będzie krótki film.

Temat konkursu, jak zwykle, związany jest z nowoczesnymi technologiami oraz ich przydatnością w życiu prywatnym i zawodowym. Uczniowie w swej pracy będą mieli zadanie rozwinąć hasło konkursu

„e-Umiejętności przepustką do …”

Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo uczniów w Konkursie będzie służyło rozbudzeniu ich zainteresowań informatycznych i wyzwoleniu kreatywności oraz wzbogaceniu sposobów wypowiadania się, poprzez wykorzystanie ciekawych i nowoczesnych form artystycznych.

Pragniemy także skierować uwagę nauczycieli, uczniów i rodziców, na konieczność posiadania umiejętności komputerowych oraz poszerzania ich we współczesnym, skomputeryzowanym świecie.

Ufamy, iż Konkurs przyczyni się do aktywnej indywidualnej pracy ucznia, a jego temat zainspiruje wielu nauczycieli do uatrakcyjnienia lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Zależy nam, aby zagadnienia związane z Konkursem, były poruszane, nie tylko na lekcjach informatyki, ale także innych przedmiotów, wszak e-umiejętności są dziś potrzebne praktycznie w każdej dziedzinie życia.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie Dyrekcji szkoły oraz wszystkim Nauczycielom.

Więcej informacji na

• stronie konkursu www.konkurs.ecdl.pl ,

adresat: