Jak ciekawie i interesująco spędzić ferie?

Zespół Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk serdecznie zaprasza młodzież naszej szkoły na warsztaty, wykłady, projekcje filmowe wycieczki i inne zajęcia zaplanowane na okres zimowych ferii.

adresat: