Dofinansowanie wymiany

Wymiana międzynarodowa jest dofinansowywana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży