Do zobaczenia we wrześniu…

W dniu 25 czerwca 2021 roku zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Ze względów sanitarnych uroczystość odbyła się na dziedzińcu szkolnym.

Pani dyrektor, Alicja Milczarek kierując swoje słowa do zebranych, podziękowała społeczności szkolnej za zaangażowanie i podejmowany trud w mijającym  roku szkolnym. Następnie wraz z wychowawcami wręczyła uczniom listy gratulacyjne, podziękowania, nagrody książkowe oraz dyplomy. Otrzymali je wyróżniający się w nauce, konkursach, frekwencji oraz działalności na rzecz szkoły czy klasy. Uczniowie z najwyższą średnią zostali także nominowani do stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Starosty Krakowskiego. Podziękowanie za pracę dydaktyczną i wychowawczą złożyła Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Iwona Tomczyk.

W części artystycznej pojawiła się Laura Warmińska, która przy akompaniamencie Duszana Młynarczyka, zaśpiewała utwory, dedykując je wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Na końcu usłyszeliśmy sentencje- drogowskazy szczęśliwego i dobrego życia. Uroczystość poprowadziła Przewodnicząca SU, Karolina Bednarczyk.