Uwaga! Konkurs

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY.

ZADANIE POLEGA NA WYKONANIU PRACY PLASTYCZNEJ LUB PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ DOTYCZĄCEJ ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

TERMIN DOSATRCZANIA PRAC: 17.03.2021

PRACE ZOSTANĄ OCENIONE PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ KONKURSOWĄ. DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH PRAC PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY.

PRACE PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES SZKOŁY:

lo_krzeszowice@poczta.onet.pl

 

WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU PROSZĘ KIEROWAĆ DO MGR URSZULI GARLACZ