W drodze do realizacji planów i marzeń

Powiat Krakowski zakupił działkę od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i tym samym realnym staje się zbudowanie na niej sali gimnastycznej dla uczącej się w liceum młodzieży. Wielkie podziękowania dla organu prowadzącego, Pana Starosty Wojciecha Pałki za zaangażowanie w ten proces i przybliżeniu nas do celu, który od dwudziestu lat podnoszony przez różne gremia, wreszcie ma szansę na realizację. 

zdjęcia: Krzysztof Kamiński 

ujęcia z góry: Piotr Koster Mortgage Credits