Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

“Pamiętaj, że masz jeszcze drugą rękę: pierwsza jest po to, aby pomóc sobie, a druga po to, aby pomagać innym.” - Audrey Hepburn

Bez wątpienia każdy człowiek ma wrodzoną potrzebę pomocy innym, która ma swoje odzwierciedlenie w podejmowanym wolontariacie, czyli dobrowolnym, wykonywanym bezpłatnie i świadomie działaniom na rzecz innych. Wolontariuszem może zostać każdy z nas na dowolnym etapie życia, jednak w pracy tej szczególnie pomocna jest otwartość, pracowitość i bezinteresowność. Dobrego wolontariusza powinna cechować także odpowiedzialność, chęć niesienia pomocy, opiekuńczość, wrażliwość, sumienność, a także otwartość na nowe doświadczenia.

Aby okazać szacunek i podziękowanie dla ludzi udzielających się społecznie 5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 17 grudnia 1985 r. Dzięki tej inicjatywie możemy szerzyć ideę pracy służącej dobru innych, jak również wesprzeć osoby, które się jej podejmują, wyrażając wdzięczność i uznanie dla ich wysiłku, włożonego trudu oraz poświęconego czasu.

A jakie znaczenie ma dla nas to święto? Przede wszystkim powinno skłonić do refleksji, zainteresować i nakłonić do podjęcia wolontariatu. Wbrew pozorom każdy jest w stanie włączyć się w tego rodzaju działania, wystarczy tylko “rozejrzeć się dookoła”. Wokół nas jest mnóstwo możliwości - przykładowo możemy dołączyć do akcji ogłaszanych na stronie naszej szkoły, zapisać się do programu Szlachetna Paczka czy wspomóc Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście jest także wiele innych organizacji, które potrzebują wolontariuszy, wymieniłam jednak najpopularniejsze z nich.

Ty też możesz pomóc!

Julia Rzepka klasa 2E

Kim jest wolontariusz?

Słowo "Volontarius" wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza "dobrowolny, chętny”. Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie działa na rzecz innych. Są to ludzie, którzy pomagają drugiemu człowiekowi z dobroci serca, nie oczekując za to żadnego wynagrodzenia.

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem może być każdy z nas. Każdy człowiek ma możliwość choć w niewielkim stopniu nieść pomoc bądź wsparcie innym ludziom. Zaangażowanie wolontariuszy jakie wkładają oni w działania często jest niedoceniane czy niedostrzegane, a nawet takie najprostsze czynności jak wsparcie, rozmowa, spacer, rozwijanie zainteresowań, ludzka serdeczność czy dobre serce, są bardzo potrzebne niektórym ludziom. Tego nie da się kupić czy zlecić, to musi pochodzić prosto z serca osoby niosącej pomoc. Dlatego wolontariuszami aktualnie zostają nawet takie osoby, które same potrzebują pomocy. Przykładem mogą być niepełnosprawni wolontariusze, którzy także mogą działać na rzecz innych poprzez chociażby opowiedzenie bajki, zaśpiewanie piosenki czy nawet zwykłą rozmowę.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Można powiedzieć, że pomaganie jest wartością samą w sobie. To przede wszystkim ten uśmiech i wzruszenie widoczne na twarzach ludzi, którzy otrzymują bezinteresowną pomoc od wolontariuszy sprawia, że udział w wolontariacie zostaje niezapomnianą przygodą dla ludzi, którzy się tego podejmują. Satysfakcja i duma, która ogarnia wolontariuszy sprawia, że ich życie staje się piękniejsze. Wielu z nich stawia sobie pomoc innym jako cel swojego życia. To oczywiście nie jedyne plusy płynące z bycia wolontariuszem. Wolontariat umożliwia także zdobywanie doświadczenia, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy. Wolontariusze mają większe szanse na zdobycie wymarzonej pracy, bo często jest tak, że pierwsza umowa o pracę jest kontynuacją współpracy w ramach wolontariatu lub efektem doświadczeń wyniesionych z takiej właśnie działalności. Poza tym warto zaznaczyć, że udział w wolontariacie dostarcza nowych znajomości, a nawet przyjaźni, a także poszerza przed ludźmi horyzonty, rozwija i odkrywa świat, o którym nie mieli do tej pory pojęcia.

Jak zostać wolontariuszem?

Przygodę z wolontariatem należy zacząć zastanawiając się czy jest coś, co chcielibyśmy zmienić a następnie szukając organizacji, która pozwoli nam realizować ten cel. Wolontariusze mogą robić bardzo różne rzeczy t.j. zajmowanie się osobami starszymi, zwierzętami, dziećmi, ochroną środowiska, kulturą, sztuką. Coraz popularniejszy jest też e-wolontariat, który pozwala pomagać zza ekranu komputera, co jest szczególnie istotne dzisiejszych czasach. Jak widać, zostanie wolontariuszem wcale nie jest trudne. Najważniejsze są jednak własne chęci i zaangażowanie.

Gdzie można być wolontariuszem?

Istnieją tysiące organizacji, fundacji czy instytucji, które są zainteresowane współpracą z wolontariuszami. Jednymi z najbardziej znanych są:

  • Szlachetna paczka - to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - to fundacja, która skupia się głównie na ochronie zdrowia, poprzez ratowanie życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Podczas zimowych mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać na konkretny, wcześniej wytyczony przez fundację cel.
  • Caritas - jest to katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, w tym również w Polsce. Skupia się na pomocy materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Poza tymi wymienionymi wyżej, istnieje wiele innych organizacji takich jak chociażby schroniska dla zwierząt, domy dziecka, domy pomocy społecznej i wiele innych, które poszukują osób chętnych do wolontariatu.

Myślę, że, wolontariat jest ogromną szansą dla każdego z nas na poznanie samego siebie, niwelowanie swoich wad i odnalezienie radości w monotonni codziennego życia. Podsumuje to cytat:

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym” - Ghandi

Ola Chochół, kl.2E