Dzień Otwarty Liceum, Willa Japonka oddana do użytku

 

4 lipca 2020 r. podczas Dnia Otwartego Liceum odbyło się uroczyste przekazanie do użytku zabytku - Willi Japonka, która przeszła gerenerny remont i może ponownie służyć społeczności szkolnej i lokalnej. Obiekt uzyskał w 2020 r. miano "Zabytek Zadbany" w ogólnopolskim konkursie, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W popołudniowych uroczystościach udział wzięli m.in.: starosta krakowski Wojciecha Pałki, przewodniczącego Rady Powiatu Piotr Goraj, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, powiatowi radni oraz dyrektorzy wydziałów oraz przedstawiciele gminy Krzeszowice wraz z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem.Gościem szczególnym był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W tym dniu poraz pierwszy została wciągnięta na maszt flaga państwowa. Maszt stanął na placu szkolnym dzięki współpracy Powiatu Krakowskiego i Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji "MEC" w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży oraz budowania wspólnoty narodowej.

Szczególne podziękowania dla nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów i uczniów Liceum, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.

zdjęcia: Magazyn Krzeszowicki