Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informuję, że dni: 8,9,10,12 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Liceum. 11 czerwca 2020 r. - Boże Ciało - Dzień ustawowo wolny od pracy. 
Od 15 czerwca do 24 czerwca 2020 r. Konsultacje dla uczniów odbywać się będą w szkole wg. harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.