NOC W LICEUM

W dniu 14 lutego 2020 roku o godzinie 19 tej zapraszamy licealistów oraz uczniów klas 8 szkół podstawowych na Noc w Liceum. Prosimy o zabranie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego oraz legitymację. Do zobaczenia.