„Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat”

16 grudnia dzięki staraniu i determinacji pani Alicji Mosur, uczniowie klasy III a zmierzyli się z historią II wojny światowej. Poruszaliśmy się po obszarze Podgórza gdzie w czasie wojny działała prowadzona przez Oskara Schindlera fabryka Deutsche Emailwarenfabrik – DEF (dawna Pierwsza Małopolska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Rekord” założona w  1937 przez trzech żydowskich przedsiębiorców).

Wśród zatrudnionych robotników z czasem zwiększała się liczba pracowników żydowskich rekrutowanych za pośrednictwem urzędu pracy w getcie, które zostało utworzone 3 marca 1941 roku na terenie Podgórza. Likwidacja getta nastąpiła 13 marca 1943 roku w obliczu przybliżającego się frontu wschodniego. Oskar Schindler  uzyskał zgodę na przeniesienie fabryki do Brünnlitz w Czechach, wraz z jej pracownikami. Uratował w ten sposób około 1200 Żydów, którzy pracowali w fabryce do 8 maja 1945 roku, kiedy zostali wyzwoleni przez Armię Czerwoną.

Zwiedzając ekspozycję  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  znajdującą się od 2005 roku przy ulicy Lipowej 4 w budynku fabryki Oskara Schindlera, mogliśmy poznawać losy miasta i jego mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej. Szczególnie poruszające były elementy ekspozycji odnoszące się do życia w getcie i tragicznego losu jego mieszkańców.

Po zwiedzeniu fabryki – muzeum przeszliśmy przez dawny Plac Zgody, obecnie Plac Bohaterów Getta. Po przebudowie w 2005 roku na Placu znalazł się wyjątkowy pomnik autorstwa Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka – 70 krzeseł różnej wielkości. Inspiracją tej artystycznej wizji był opis z książki Tadeusza Pankiewicza Apteka w getcie krakowskim. Pan Pankiewicz był jedynym Polakiem, który prowadził odziedziczoną po ojcu aptekę w getcie. Apteka stała się miejscem kontaktowym i równocześnie miejscem pomocy dla Żydów. To z jej okien widział przeprowadzane na placu selekcje. Ostatnia miała miejsce 13 i 14 marca 1943 roku. Sześć tysięcy mieszkańców getta przesiedlono do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, dwa tysiące do  AuschwitzBirkenau, około tysiąca osób zostało zamordowanych bezpośrednio na placu. Po ludziach na placu pozostały niszczejące meble….puste krzesła i pamięć.

Zwiedzając Aptekę pod Orłem – Muzeum Krakowa, dosłownie i w przenośni dotykaliśmy tamtej historii wobec której trudno pozostać obojętnym….

Oskar Schindler i Tadeusz Pankiewicz otrzymali honorowy tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” wszak „Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat”