Spotkanie z historią

W ramach edukacji patriotycznej i obywatelskiej 6 grudnia w naszym liceum  gościliśmy redaktora kwartalnika „Wyklęci” pana Kajetana Rajskiego. Wysłuchaliśmy prelekcji pt. „Spotkanie z historią  - Żołnierze Wyklęci”.

3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

„Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy komunistycznej. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich”.