13 grudnia Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

W dniu dzisiejszym młodzież naszego liceum uczestniczyła w lokalnych uroczystościach upamiętniających dramatyczne wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku, kiedy  kierowanie państwem przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Zahamowany został proces odzyskiwania przez polskie społeczeństwo wolnego państwa, wolnego od presji wewnętrznej i zewnętrznej. Rozpoczął się okres odwrotu od zdobyczy Sierpnia 1980 roku, ograniczania wolności, represje. Na ulice wyprowadzono wojsko, zmilitaryzowano zakłady pracy, zdelegalizowano NSZZ "Solidarność", zamknięto niemal wszystkie tytuły prasowe, internowano liderów walki o pełnię swobód obywatelskich.

W 2002 r. Sejm IV kadencji ustanowił 13 grudnia Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. "Naszą pamięć i wdzięczność zwracamy ku tym wszystkim, którzy ponieśli ofiary na rzecz niepodległości Polski, swobód narodowych i obywatelskich" - głosi treść przyjętej przez aklamację uchwały. W tym dniu składamy hołd "bohaterom polskiej wolności, którym zawdzięczamy odrodzenie wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej" .