Ludzie, wielkie projekty i wyzwania II Rzeczypospolitej

Dzisiejsze spotkanie młodzieży i nauczycieli było dopełnieniem uczestnictwa naszej licealnej społeczności w ogólnokrajowych, lokalnych i szkolnych obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podążając za refleksją Władysława Grabskiego – premiera II Rzeczypospolitej, polityka, ekonomisty, historyka, który zauważył że „Wysiłków większych niż te, które dziś dajemy potrzebujemy nie tylko w pracy gospodarczej, ale i intelektualnej, artystycznej i wszelkiej innej. Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym” – postanowiliśmy przyjrzeć się jak społeczeństwo polskie wykorzystało czas odzyskanej wolności. Tematem przewodnim naszego spotkania byli: Ludzie, wielkie projekty i wyzwania II Rzeczypospolitej.

Drużyny reprezentujące poszczególne klasy przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące różnych aspektów aktywności polskiego społeczeństwa:

Klasa I a – Grupy literackie dwudziestolecia międzywojennego.

Klasa I b – Kasa, przemysł, port i spinacz, czyli …. Reformy gospodarcze okresu międzywojennego.

Klasa I c – Sytuacja kobiet w II Rzeczypospolitej.

Klasa I d – Fortyfikacje Półwyspu Helskiego.

Klasa I e – Wybitni nieznani polscy biolodzy – autorytety nauki o życiu i zdrowiu.

Klasa II a – Krzeszowice w dwudziestoleciu międzywojennym.

Klasa II b – Polskie gwiazdy dwudziestolecia międzywojennego.

Klasa III a – Edukacja w II Rzeczypospolitej.

Klasa III b – Maria Skłodowska-Curie.

Referujący wykazali się dużą kreatywnością. Pojawił się taniec, stroje z epoki, konkurs z nagrodami. 

Szkolny chór okolicznościowy pod batutą Oli Solawy i przy akompaniamencie Kuby Burtana wykonał pieśni żołnierskie z epoki, które ciągle nas wzruszają i urzekają swym pięknem. Zgromadzona publiczność nieco onieśmielona dołączyła się do szkolnego chóru.

Wystąpienie pani Dyrektor Alicji Milczarek zamknęło spotkanie refleksją o radości z odzyskanej niepodległości, potrzebie celebracji tego święta i wartości codziennego zaangażowania w budowanie wspólnej narodowej przyszłości.

Rolę gospodarzy spotkania z ogromnym wdziękiem i profesjonalizmem  pełniły: Małgosia Kulka

i Patrycja Wilk.

 Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom za twórczą pracę.