Program Szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 12.11.2019 r.

Poniżej zamieszczamy program Szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 12.11.2019 r.

Spotkanie odbywać się będzie w połączonych salach 12 i 13. Na  lekcji 3 klasy drugie i trzecie zaprezentują przygotowane prezentacje. Klasy pierwsze spotkają się na lekcji 5 i zaprezentują przygotowane przez siebie prezentacje. Przypominamy o ustalonym czasie wystąpień i konieczności wcześniejszego (przed wyznaczoną godziną) zgłoszenia się z przygotowanym materiałem.

Opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele realizujący w tym czasie zajęcia edukacyjne.

Przypominamy, iż w tym dniu przychodzimy w strojach galowych z biało-czerwonymi akcentami.