X POWIATOWA OLIMPIADA PSZCZELARSKA

18 października w Sali Herbowej Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej odbyła się jubileuszowa X Powiatowa Olimpiada Pszczelarska. Do zmagań konkursowych swój udział zgłosiło 10 szkół: 4 szkoły podstawowe i 6 szkół ponadpodstawowych.

Po pierwszym etapie - teście wiedzy wyłoniono po pięciu najlepszych uczestników w każdej z kategorii szkół. Uczniowie Ci odpowiadali przed komisją na pytania z zakresu pszczelarstwa i ekologii.

Po zsumowaniu punktacji wyłoniono zwycięzców.

Wśród indywidualnych zwycięzców szkół ponadpodstawowych znalazł się Mikołaj z IIIb, zajmując drugie miejsce. Zwyciężczynią w tej kategorii została uczennica ZSRCKU w Czernichowie. Trzecie miejsce uzyskała uczennica z ZSP w Krzeszowicach. Po zsumowaniu punktacji reprezentacji szkół startujących w X Olimpiadzie wyłoniono również zwycięskie szkoły, tu najlepsi okazali się znowu uczniowie ze szkoły w Czernichowie, druga lokata przepadła LO w Krzeszowicach, a trzecie miejsce zajęli uczniowie z ZSTE w Skawinie.

Ciekawą, tematyczną scenerię w uroczystej Sali Herbowej Urzędu Miasta w Krzeszowicach tworzyła wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu. Na korytarzu, bartniczy nastrój aranżowały jubileuszowe wystawy Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego.