Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

5 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego Roku Akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat wykładu: W obronie różnorodności przyrody.

Młodzież Liceum działająca w „Szkolnym Teatrze Poezji” pod kierunkiem polonistek Mirosławy Wieczorek i  Alicji Mosur przygotowała spektakl „Świat Pana Cogito”. W auli naszego liceum odtworzony został dom tytułowego „Pana Myślę” , pobliski park i sąsiadujące z nim budowle. Wraz z bohaterem widzowie  próbowali przeglądnąć się w lustrze, przeczytać gazetę, powertować stare kieszonkowe kalendarze, a nawet posłuchać rockowej muzyki. Towarzyszyli też Panu Cogito w podejmowaniu trudnych decyzji, jak ta o powrocie na „kamienne łono ojczyzny”. Przygaszone światła, delikatna muzyka fletu i przede wszystkim uniwersalne przesłanie wierszy Zbigniewa Herberta pozwoliły stworzyć klimat do refleksji nad wartościami, które nigdy nie przestaną być ważne, bo zawsze nas dotyczą.

Wszystkim studentom Uniwersytetu, którzy swoją aktywnością intelektualną potwierdzają zasadność słów Seneki Młodszego - Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia, życzymy radości i satysfakcji z podejmowanego wysiłku.