Stypendium Starosty

2 października 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana Wojciecha Pałkę Starostę Powiatu Krakowskiego. Pan Starosta wręczył stypendia uczniom liceum,  którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki w nauce  - średnią ocen powyżej 5,0. Corocznie przyznawane stypendia Starosty Powiatu Krakowskiego są cenną formą uznania wysiłku edukacyjnego uczniów. Nagrodzeni uczniowie zapytani o motywację do nauki odpowiedzieli, iż jest to wizja dobrze zdanego egzaminu maturalnego, perspektywa dostania się na wybrany kierunek studiów  oraz uzyskania dobrej pracy. Uważają także, że zdobywana  wiedza pozytywnie kształtuje ich osobowość. Stypendia planują przeznaczyć na zakup np. sprzętu komputerowego, profesjonalnych materiałów plastycznych, wymarzoną podróż po Europie. Życzymy wszystkim nagrodzonym uczniom , by z sukcesem zrealizowali swoje plany a ich przykład inspirował innych, by nauka sprawiała przyjemność przynosząc także wymierne efekty.