BĄDŹ AKTYWNY, ZAANGAŻUJ SIĘ, DZIAŁAJ! Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole przedstawiamy najważniejsze informacje związane z tym wydarzeniem:

1. Wybory odbędą się 30 września 2019 r (poniedziałek)

2. Zachęcamy do kandydowania osoby, które lubią działać społecznie, budzą zaufanie, potrafią dobrze komunikować się z otoczeniem. Osoby te nie powinny mieć problemów z nauką ani frekwencją, natomiast powinny mieć czas na zaangażowanie się w sprawy szkoły

3.Kandydaci mogą powołać swoje sztaby wyborcze i organizować działania promujące swoją osobę, można porozklejać plakaty kandydatów, rozdawać ulotki, organizować spotkania wyborcze (jeśli zajdzie taka potrzeba) itd.

4.Do 23. 09. (poniedziałek) należy zgłosić swoją kandydaturę do obecnej Przewodniczącej SU Jagody Drzewniak z kl. 2a.

 Do zarejestrowania ucznia jako kandydata do SU wymagane jest przedstawienie przez niego listy poparcia z 10 podpisami popierających go osób.

Listy z pieczęcią szkoły będą dostępne w bibliotece szkolnej i u Zastępcy Przewodniczącego obecnego SU Tomasza Zielińskiego z klasy 3a .

Można złożyć swój podpis na więcej niż jednej liście poparcia.

5. Osoby chętne do pracy w komisji skrutacyjnej (liczącej głosy) mogą zgłaszać się do obecnej Sekretarza SU Wioli Filipek z kl.2a. W przypadku wielu chętnych, członkowie tej komisji zostaną wybrani w drodze losowania. Poszczególni kandydaci mają prawo oddelegować jedną osobę, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem liczenia głosów.

 

BĄDŹ AKTYWNY, ZAANGAŻUJ SIĘ, DZIAŁAJ!

  Samorząd Uczniowski