Wyjątkowa inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Wyjątkowość tegorocznej inauguracji wynikała z dwóch jej aspektów. Choć zaczęliśmy rok szkolny 2 września, wszyscy zachowaliśmy pamięć o 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pozostaną w nas refleksje, oceny, obrazy, wrażenia z ogólnopaństwowych i lokalnych uroczystości.

Hymn Polski i UE rozbrzmiewał dwukrotnie uroczyście wprowadzając uczniów i nauczycieli  w atmosferę nauki, która ma zawsze wymiar indywidualny i zbiorowy stanowiąc fundamentalną wartość każdego narodu. Zmienna aura spowodowała, że wszystkie klasy nie mogły się równocześnie pomieścić w auli szkolnej.  Uczniowie klas pierwszych, jako pierwsi zostali przywitani w społeczności naszego liceum przez Panią Dyrektor Alicję Milczarek. W imieniu społeczności uczniów honory gospodarza  pełniły uczennice klasy II a.

Mamy nadzieję, że młodzież, która rozpoczyna naukę w naszym LO, szybko i trwale zintegruje się z całą szkolną społecznością, a czas nauki będzie upływał w przyjaznej atmosferze sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu i społecznemu.

Szczególne życzenia zostały skierowane także do tegorocznych maturzystów, którzy będą musieli zmierzyć się z życiowymi wyborami.

Wszystkim uczniom, jako inspirację do nauki dedykujemy słowa greckiego poety - Menandra

 

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.”