Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 4 lipca 2019 r. w sali 2 o godz. 10:00.

Osoby, którę osobiśnie nie bedą mogły odebrać świadectwa będą musiały udzielić pisemnnego imiennego upoważnienia osobie trzeciej.