Finał „KONKURSU WIEDZY O POLSKIM PARLAMENTARYŹMIE”

17 czerwca 2019 roku grupa młodzieży powiatów: krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego przystąpiła do zmagań intelektualnych w ramach II etapu „Konkursu wiedzy o polskim parlamentaryzmie”. Wyzwanie konkursowe z naszego LO podjął dzielnie Tomek Zieliński. Organizatorem konkursu było Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy o polskim parlamentaryzmie -  jak czytamy w opisie konkursu. Pytania konkursowe zarówno I etapu, który odbywał się w szkołach jak i II etapu, który odbywał się w sali obrad Rady Powiatu Krakowskiego w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Słowackiego, obejmowały historię oraz obecną działalność parlamentu i wybitnych parlamentarzystów. Nagrodą dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu, była wycieczka do Warszawy (12.06.)w jej programie min. znalazło się  zwiedzanie gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W drugim etapie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, na pięciu zwycięzców czekały imponujące nagrody rzeczowe . Organizator pozyskał hojnych sponsorów, spośród lokalnych instytucji: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Grupa Tauron, Kopalnia Wapienia Czatkowice, Starostwo Powiatowe. Zmagania konkursowe swoją obecnością zaszczycił także Wojciech Pałka Starosta Krakowski. Wśród refleksji o przyszłości konkursu Pan Minister Andrzej  Adamczyk nie tylko wyraził gotowość kontynuowania tej inicjatywy, ale także podjęcia innych ważkich wątków tematycznych. Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Uczestnikom gratulujemy, iż mimo bliskich wakacji, rozleniwiających wysokich temperatur  pojęli trud intelektualnych zmagań.

                                                                                                                                                                                                                             Danuta Kasperczyk